Informace MZ ČR o rizicích látky v panence Harry Angel

Informace MZ ČR o rizicích látky v panence Harry Angel

Panenka Harry Angel
Popis: Plastová panenka typu Barbie vysoká cca 29 cm s dlouhými blond vlasy
učesanými do různých účesů, oblečená do různě barevných dlouhých šatů (např.
červených, modrých, oranžových, růžových) se zlatými nebo stříbrnými vzory, s různým
provedením horního dílu oblečení. Panenka je umístěna v barevné papírové skládačce s
plastovým průhledem v čelní straně. Na přední straně skládačky je uveden anglický
název výrobku a číselné vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Na zadní straně
skládačky se nacházejí anglické informace o výrobku (název, země původu, tvrzení o
testování dle mezinárodních standardů, varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu
malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let – vyjádřeno
také piktogramem), kód výrobku (No.1207), značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a
recyklační symbol.
Je zde také dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem
výrobku (Barbie), kódem výrobku, neexistujícím čarovým kódem, dovozcem, zemí původu,
značkou shody CE a informačním textem ve špatné češtině na hranici srozumitelnosti
(„obsahuje pro deti od3 let nebezpečí ůrazu“).

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 18,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.