Ostravě zůstaly peníze na ozdravné pobyty, školy asi osloví znovu

V ostravském městském Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, z něhož se hradí ozdravné pobyty pro děti do 15 let, zůstalo městu více než 2,7 milionu korun. Zvažuje proto, že opět osloví školská zařízení, aby si o příspěvky zažádala. Novinářům to dnes řekl primátor Tomáš Macura (ANO).

Na ozdravné pobyty, na které děti mohou vycestovat od letošního listopadu až do konce dubna 2016, mělo letos město připraveno téměř 17,4 milionu korun. Z rozpočtu navýšilo příspěvek města z dřívějších 7,5 milionu korun na dvojnásobek. Město se pro navýšení rozhodlo proto, že v minulých letech nebylo schopno zcela uspokojovat požadavky škol.

Školská zařízení své žádosti mohla zasílat do tohoto pondělí. Ve stanoveném termínu město obdrželo 29 žádostí na ozdravné pobyty pro 3198 žáků, na něž bude potřeba zhruba 14,6 milionu korun.
„Vznikla historicky zcela nová situace, kdy ve fondu je více peněz, než se sešlo žádostí. Máme tam stále prostor pro to, abychom poslali dalších řádově 600 žáků na takovouto aktivitu. My v tuto chvíli budeme vyhodnocovat, co s tím zůstatkem ve fondu provedeme. Mě osobně se zdá nejlepší vypsat druhou výzvu tak, aby ty zbývající prostředky mohly být využity,“ řekl Macura.

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší slouží od roku 2010 k hrazení ozdravných pobytů. Zřídilo ho ještě bývalé vedení města. V minulosti do něj z městského rozpočtu přispívalo pěti miliony korun, od roku 2012 tento příspěvek navýšilo na 7,5 milionu korun a po nástupu nového vedení města byla tato částka zdvojnásobena. Kromě města do něj v menší míře přispívají také někteří průmysloví znečišťovatelé.
Loni například město přijalo 33 žádostí na ozdravné pobyty za více než 17,4 milionu korun. Ve fondu ale mělo jen něco málo přes osm milionů korun a žádosti musely být kráceny.
Podle pravidel je minimální doba ozdravného pobytu 14 dnů, maximální výše podpory na jednoho žáka je 4500 korun. Dotace se vztahuje na žáky ostravských mateřských a základních škol a žáky víceletých gymnázií do 15 let. Z dotace lze kromě ubytování, stravování a dopravy hradit například i doprovodný program ozdravného zaměření jako například saunu či pobyt v solné jeskyni.