Vládní výbor pro zdravotně postižené vydal výroční zprávu

Vláda vzala na vědomí  Výroční zprávu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2014,  kterou Jiří Dienstbier předkládal společně s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou.

 

Materiál konstatuje, že hlavním úkolem pro rok 2014 bylo vypracování nového Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením na další období.

Výroční zpráva VVZPO za rok 2014

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“) za rok 2014.

Znění Výroční zprávy projednal a schválil Výbor na svém zasedání 24. dubna 2015. Dále byla zpráva postoupena vládě ČR pro informaci, která ji vzala na vědomí 3. června 2015.

Nejdůležitějším úkolem minulého roku byla příprava nového Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Výbor pro tuto činnost ustanovil pracovní skupinu, která započala svoji činnost v červnu 2014 a ukončila ji na začátku letošního roku.

Druhým podstatným úkolem bylo prodloužení trvání Národního rozvojového programu mobility pro všechny na další období prostřednictvím návrhu nového Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na léta 2016–2025, který byl vládou v roce 2014 schválen.

Výbor se v loňském roce sešel celkem čtyřikrát, z čehož jedno zasedání bylo mimořádné a uskutečnilo se z důvodu projednání a schválení rozdělení dotací spolkům osob se zdravotním postižením v rámci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených.

V roce 2014 Výbor počtvrté monitoroval Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014.

Dále Výbor vyhlásil a realizoval XXI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení a uspořádal dva semináře: Seminář pro zástupce měst a obcí k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny a Seminář pro žadatele dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2015.

Sekretariát výboru v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny dále organizačně zajišťoval kompletní administraci tohoto programu, jehož cílem je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.