Rada vlády pro lidská práva navrhla narovnání minimální mzdy invalidních důchodců

Rada vlády pro lidská práva včera navrhla narovnání minimální mzdy invalidních důchodců. Základní sazba minimální mzdy činí 9 200 Kč za měsíc nebo 55 Kč za hodinu, u invalidů je však nadále pouze 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.

ilustrační foto: LeoSynapse / sxc.hu

V pondělí 29. června se v Hrzánském paláci konalo zasedání Rady vlády pro lidská práva. Ta patří do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.

V úvodu se Rada zaměřila na otázku minimální a zaručené mzdy pro příjemce invalidních důchodců. Toto téma se otevřelo na základě podnětu člena Rady Mgr. Miroslava Dvořáka z Poradny pro občanství, občanská a lidská práva, která se diskriminaci dlouhodobě věnuje.

Podnět si klade za cíl novelizaci zákoníku práce a prováděcího nařízení o minimální mzdě v tom smyslu, aby příjemci invalidního důchodu, tj. osoby se zdravotním postižením, měli stejnou výši minimální mzdy jako ti, co tento důchod nepobírají.

Jinak jde totiž o diskriminaci na základě antidiskriminačního zákona. Rada proto navrhla vládě do konce října sazby minimální mzdy v nařízení vlády sjednotit a do března příštího roku navrhnout novelizaci zákoníku práce, která by dvojím sazbám do budoucna zamezila.

Rada rovněž doporučila vládě do konce roku vyhodnotit dopady přistoupení ČR k Opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který by umožnil jednotlivcům podávat Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva při OSN stížnosti na nedodržování a porušování těchto práv ze strany ČR. Rada rovněž projednala Zprávu o stavu lidských práv v ČR za rok 2014.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.