Přechod dětských center pod MPSV by byl krokem zpět

Vzít dětská centra zpod ministerstva zdravotnictví a převést je pod ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), o čemž někteří představitelé vládní koalice uvažují, by bylo krokem zpět.

Přesvědčila se o tom poslankyně Marta Semelová (KSČM), která včera v rámci svého poslaneckého dne navštívila Dětské centrum v Mladé Boleslavi.

Tamní ředitelka MUDr. Tomanová, podobně jako mnozí další odborníci z praxe, se obává, že by převodem pod gesci MPSV nebyla propříště garantována vysoká zdravotnická odbornost, kterou v současnosti dětská centra garantují.

»Do ústavních dětských zařízení přicházejí děti, které mají různé handicapy, psychické újmy, prošly si různými trápeními a strádáními, mohly se narodit drogově závislým matkám apod. Proto jsou důležití lékaři-specialisté, například dětští neurologové, psychiatři, také rehabilitační pracovníci, psychologové apod., kteří v těchto ústavních zařízení s dětmi pracují.

Paní ředitelka vyjádřila obavu, že by se odborní zdravotničtí pracovníci převodem pod resort sociálních věcí ztratili,« vysvětlila Haló novinám poslankyně s dovětkem, že mezi praktiky panují i obavy z instituce profesionálních pěstounů.

»Namísto toho, aby se všechny složky, které deklarují péči o děti – míním ústavní zařízení, profesionální pěstouny ad. – daly dohromady, vzájemně se poslouchaly a doplňovaly tak, aby péče byla dětem ‚šita na míru‘, tak se napadají,« komentovala situaci Semelová. Podle ní je také nutné posílit terénní sociální pracovníky, kteří by zachycovali rodiny, které potřebují pomoc.

Druhý problém poslankyně vidí v opět se objevujících tlacích na další zásadní legislativní omezení možností umísťovat děti do sedmi let věku v zařízeních kolektivní péče, jak plyne například z usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva z konce dubna.

Výbor konstatuje, že v současnosti převažují zařízení ústavního typu s velkými lůžkovými kapacitami, což podle Semelové již dávno není pravdou. »Zásadní však je, pokud legislativně zrušíme tato ústavní dětská zařízení, kam děti půjdou?« položila otázku. V Dětském centru Mladá Boleslav, jež pečuje o děti ve věku do tří let, výjimečně do šesti let, jedná-li se o sourozence, ročně umísťují do rodin 30-40 dětí, jenže jsou také děti z různých důvodů neumístitelné.

Mladoboleslavské Dětské centrum zajišťuje dětem bohatý program na každý den, jak se poslankyně Semelová přesvědčila, a profesionálním pracovníkům v péči o ně pomáhají také laskavé studentky a seniorky, které se sdružují v tamním dobrovolnickém centru.

Haló noviny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.