Domovy pro seniory bez licence dostaly pokuty

V Moravskoslezském kraji přibývají neregistrované domovy důchodců. Lůžek pro seniory je totiž málo. Úředníci krajského úřadu takových zařízení evidují 21. Dvěma z nich už udělili pokutu v celkové výši 280 tisíc korun, dalších 5 domovů se vůči sankci odvolalo.

Česká televize
Penzion pro seniory v Palkovicích na Frýdeckomístecku. Obyvatelé si pobyt zde chválí, zařízení ale patří mezi ta neregistrovaná. Manželé Anna a Josef se sem přestěhovali před půl rokem poté, co svůj byt přenechali synovi.

Anna, :Uvaří nám, vyperou nám, v pohodě všecko.

V palkovickém penzionu bydlí celkem 16 seniorů, zařízení se zatím nepodařilo sehnat potřebné povolení pro poskytování sociálních služeb.

Ivana GOLOVÁ, provozovatelka penzionu Společně ve stáří, Palkovice: Udělali jsme po cestě taky pár chyb, některé věci nám chyběly, takže se nám to pořád natahovalo. Děláme všechno proto, abychom povolení dostali.

Petra ŠPORNOVÁ, mluvčí, Krajský úřad MS kraje:Čekáme na dodání potřebných dalších dokladů.

Jen v Moravskoslezském kraji je neregistrovaných domovů pro seniory 20. 2 už musely zaplatit pokutu v celkové výši 280 tisíc korun. Dalších 5 se vůči sankcím odvolalo. Zařízení v Přerově a Havířově dokonce úřady nařídily zavřít kvůli špatným podmínkám, ve kterých tam senioři žili.

Petra ŠPORNOVÁ: Krajský úřad v současné době eviduje 9 nových podnětů, kde bude probíhat řízení.

Petr HABÁŇ, mluvčí, Ministerstvo práce a sociálních věcí: Ministerstvo práce a sociálních věcí ani krajské úřady nemají k dispozici právní nástroj ke zrušení takových zařízení.
Krajské úřady mohou v případě porušování zákona opakovaně ukládat pokutu za tento správný delikt a to až do výše jednoho milionu korun.

Lidí, čekajících na umístění do domova pro seniory, je rok od roku víc. V palkovickém domově věří, že potřebné povolení získají během 2 měsíců.

moderátorka:
A do pražského studia České televize zdravím Davida Pospíšila, ředitele odboru sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí.

Pane řediteli, v České republice přibývá neregistrovaných domovů pro seniory, jak jsme slyšeli. Jak na to reaguje ministerstvo práce a sociálních věcí. Vyrážíte třeba do domovů na častější kontroly?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálních služeb, MPSV:
Tak za prvé ty kontroly mohou vykonávat pouze krajské úřady, tam ministerstvo nemá žádnou kompetenci. My můžeme se pouze dostávat k těm jednotlivým usnesením o jednotlivých pokutách, takže řešíme odvolání, ale nicméně se snažíme krajským úřadům co nejvíc pomoci při těchto kontrolách. Zavedli jsme teďko novou metodiku pro výkon těchto kontrol a současně připravujeme novelu zákona o sociálních službách, kde bychom chtěli zpřísnit nejenom výše té jednotlivé pokuty za tento správní delikt, ale současně bychom chtěli i zvětšit kompetence krajských úřadů pro výkon kontrol k těmto neregistrovaným sociálním službám. Současně bych chtěl říct, že on ten celkový počet neregistrovaných subjektů se nějak závratně zase nezvyšuje, kdy si poměříme rok 2014 červen, tak těchto zařízení bylo evidováno celkem 80. A když se podíváme na červen tohoto roku, tak jich vidíme 70. Samozřejmě došlo i k nějakému úbytku právě na základě vykonaných kontrol krajských úřadů, ale že by docházelo k závratnému nárůstu těchto neregistrovaných subjektů, tak tomu se tak neděje.


Vy jste říkal, že máte tedy informace od krajských úřadů, kde nejčastěji se vyskytují ty problémy právě v těch neregistrovaných domovech pro důchodce?

David POSPÍŠIL
Ony to nejsou jenom domovy, jsou to i jiné typy služeb, jako je třeba pečovatelská služba nebo další, tím hlavním problémem je, že tyto subjekty nezažádají na krajský úřad o registraci a většinou chtějí nějakým způsobem profitovat na seniorech nebo zdravotně postižených, protože ta registrace není jenom formální, ta registrace v sobě obsahuje i kontrolu personálního zajištění, to, že personál, který vykonává práci právě se zdravotními postiženými nebo seniory, tak je právně bezúhonný, současně se tam dodává i povolení hygienické stanice, že můžou takovou službu provozovat. Takže těch kritérií je tam velmi mnoho. A tyto neregistrované subjekty často i neplní výše maximálních úhrad, takže ty úhrady, jsou nad zákonný limit, a to je velký problém právě pro ty nejchudší obyvatele České republiky.

Dobře, ale zástupci neregistrovaných zařízení vytvořili Asociaci penzionů pro seniory a poukazují na to, že jsou schopni opravdu garantovat kvalitu nabízených služeb. O tom si myslíte co?

David POSPÍŠIL,
já bych k tomu byl velmi skeptický. Samozřejmě nikomu ministerstvo ani stát nezakazuje, aby ty standardy v tom konkrétním zařízení byly například tvrdší, ale zákon stanovuje základní limit standardu kvality a ty by měly splnit všechny sociální služby. Tyto subjekty ono je velmi možná špatné o nich mluvit jako o neregistrovaných sociálních službách, ony jsou to de facto nelegální sociální služby, takže tyto subjekty neplní ani ty základní podmínky, často dochází k tomu, to víme právě ze zpráv krajských úřadů, že není dostatečně zabezpečen personál zdravotní i sociální, že se tam podávají léky v rozporu se zákonem a zdravotními předpisy. /Přerušeno – přepnuto na jiné vysílání/. Jsou jim někdy i odebírány osobní věci, občanské průkazy, jsou jim nějakým způsobem i zablokovány jejich osobní účty. Může se stát, že nějaký tento neregistrovaný subjekt může být relativně kvalitní. Při té kontrole, který udělá krajský úřad, potom tento závěr krajský úřad zjistí, řekne tomu subjektu, aby se zaregistroval a většinou bez problémů do jednoho, do dvou měsíců se ten subjekt zaregistruje. Ale drtivá většina těchto neregistrovaných subjektů jsou pravým opakem. Nesplňují ty standardy, které zákon stanovuje, proto bych byl velmi skeptický i k této asociaci. A my jako ministerstvo práce a sociálních věcí s touto asociací nijak nekomunikujeme.

Děkuji vám za rozhovor

2 Komentáře:

  1. Pečovatelka z nejmenovaného zarizeni napsal:

    Zapomněla jsem dodat, že já i sestřenice pracujeme v registrovaných zařízeních sociálních služeb. (Každá jinde).

  2. Pečovatelka z nejmenovaného zarizeni napsal:

    Pracuji jako pečovatelka, nebudu zveřejňovat kde. Jeden náš klient chce přejít jinam a řekli mu, že musí čekat dva roky. Protože pracuji v sociálních službách už nějakou dobu a moje sestřenice taky, spoustu veci si řekneme, tak vám napíšu, proč to tak je.
    Slušný člověk musí čekat roky na zařízení v sociálních službách, protože tam žijí alkoholici, kteří se opilí válejí po zemi, pecovatelky jsou povinny zvedat je ze země na postel nebo na invalidní vozík. A vedení je nemůže vyhodit na ulici. Tak zabírají místo slušnému člověku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.