Mám 86% ztrátu sluchu dle Fowlera. Proč mi nechtějí dát průkaz ZTP?

Dotaz: jsem nedoslýchavý, je mi 16 let a chodím na střední školu mezi slyšícíma, ale teď přejdu k věci, přibližně před rokem jsme s otcem zažádali o průkaz ZTP, jelikož mi vypršela platnost předchozího, mám 86 % ztrátu dle Fowlera a průkazku mi zamítli i přes odvolání, plánujeme se odvolat znovu, jen bych chtěl poradit od Vás jakožto od odborníka, co bychom s otcem měli napsat do odvolávací zprávy, aby si komise uvědomila, že život s naslouchadly není tak lehký a že průkazku ZTP bych právoplatně dostat měl.

Odpověď:
Při rozhodování o nároku na průkaz OZP se u neslyšících osob rozlišuje zda se jedná o osobu nezletilou nebo zletilou.

Při naprosto stejném postižení má nezletilá osoba nárok na průkaz ZTP/P a zletilá jen na průkaz ZTP.
Rozhoduje se dle následujícího kritéria:
Celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku.

Z toho vyplývá, že Vy vůbec nemáte nárok na průkaz ZTP, ale měl by Vám případně být přiznán průkaz ZTP/P.
Při odvolání je dobré se opírat o zákon. Konkrétně o Přílohu č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. Zde jsou uvedeny zdravotní stavy, na základě kterých se rozhoduje o nároku na průkaz OZP.

Můžete argumentovat, že v příloze se uvádí, že nárok na průkaz ZTP/P má ta osoba, která má ztrátu sluchu 85% dle Fowlera a jelikož Vy máte 86%, domníváte se, že byste měl mít na průkaz nárok.
Určitě může pomoci, když k odvolání přiložíte i nějakou novou lékařskou zprávu, která bude jasně prokazovat Vaší ztrátu sluchu.

Celý zákon, ve kterém jsou uvedené kritéria naleznete například zde:
Předpis č. 388/2011 Sb.

Jiří Marek
invArena

Komentáře:

  1. Eva Pazderová napsal:

    Dobrý den, prosím, jak se vypočítává ztráta sluchu podle Fowlera ? Mám na pravé ucho ztrátu 99,8 %, na levé 50 %. Letos mi bude 58 let. Jsem zdravotní sestra. Mám v tomto případě nárok na invalidní důchod ?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.