Mám invaliditu 2. stupně. Na jaké výhody mám nárok?

ilustrační foto: Irina Slutsky / Flickr

Mám invaliditu druhého stupně. Na jaké výhody mám nárok a kde si mohu zažádat?

Obecně si máte možnost požádat o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, průkaz OZP a příspěvek na zvláštní pomůcku. Každá z těchto dávek řeší jinou životní situaci.
Všechny žádosti o dávky se podávají na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce, kde vám také podají bližší informace.

ilustrační foto: Irina Slutsky / Flickr

(Visited 1 335 times, 1 visits today)

8 komentářů

 1. Dobrý den, chci se zeptat, mám úlevu na zdném, jezdím na úp každý měsíc, a 1x za 3. měsíce do nemocnice do Vinohradské nemocnice pro injekce.
  Moc Vám děkuji za odpověď-Radka Bousková

 2. Stále mně nikdo neodpověděl na otázku,která se týká invalidity II.stupně.Má nárok si požádat o průkaz ZTP či nioliv. Nechci být za blbce na ˇpacovním ůřadě vá nikdo neporadí jelikož to nemají v popisu práce a nezlobte se už sedím 2 hodiny u počítače a nemohu se dobrat odpovědi.Jedná se mně hlavně o parkovací kartu jinak vás uklidním nepotřebuji žádné slevy pouze perkovací kartu. Chodím o 2 francouzký holí a mám velký problém i s dýcháním a jiné chroby podložené lékaři Děkuji za upřímnou odpověď

  Píšete že můj dotaz je duplitivní ale já jsem žádný jiný nepsal tak prosím odpovězte jinak považuji tuto konverzaci za velikou ztrátu mého času a vy už radši neodpovídejte nikomu protože se stejně nikdo nedozví přímou a pravdivou odpověď.Jste v tomto případě lumpové kteří lidem dávají buď mylné nebo žádné informace.

  • Průkaz ZTP

   Průkaz ZTP náleží osobám s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

   Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
   a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
   b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
   c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
   d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
   e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
   f) těžké omezení funkce dvou končetin,
   g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
   h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
   i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
   j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
   k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
   l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
   m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
   n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

   Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:
   vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
   přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
   bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
   zpět

 3. Stále mně nikdo neodpověděl na otázku,která se týká invalidity II.stupně.Má nárok si požádat o průkaz ZTP či nioliv. Nechci být za blbce na ˇpacovním ůřadě vá nikdo neporadí jelikož to nemají v popisu práce a nezlobte se už sedím 2 hodiny u počítače a nemohu se dobrat odpovědi.Jedná se mně hlavně o parkovací kartu jinak vás uklidním nepotřebuji žádné slevy pouze perkovací kartu. Chodím o 2 francouzký holí a mám velký problém i s dýcháním a jiné chroby podložené lékaři Děkuji za upřímnou odpověď

  • Dobrý den, zkuste to, nemusí to vyjít hned napoprvé. Pokud Vám to nevyjde, zkoušejte to.
   Mám ho až na druhý pokus, to samé s inv.důchodem II. stupně.
   Invalidní důchod mi dali až po 15 letech, diagnóza se za tu dobu nezměnila, bohudík lidi, kteří o tom rozhodují ano. Hodně štěstí 🙂

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.