Handicapovaným dětem pomůže nový trenažér

photo on Flickr

Na podporu Centra Hájek se na konci léta nejen běhalo, ale i jezdilo na kole. Ve Štáhlavicích odstartoval 28. srpna 1. ročník Porsche Plzeň benefičního cyklistického závodu Františka Raboně 2015.

Akce měla úspěch, závodu se zúčastnilo na 150 startujících a ze startovného se vybralo 75 tisíc korun, které poté obdrželo právě Centrum Hájek.

Někteří závodníci navíc i při této příležitosti sbírali body pomocí aplikace EPP a pomohli tak centru získat dalších 98 tisíc korun na zakoupení trenažéru MOTOMED. O významu těchto akcí pro zařízení pro handicapované děti promluvila členka managementu Centra Hájek Markéta Jungová.

– Co všechno jste již mohli díky podpoře společnosti ČEZ pořídit pro Centrum Hájek?

V loňském roce jsme byli poprvé podpořeni v rámci Podpory regionů, kdy jsme od Nadace ČEZ získali finanční prostředky na nákup potřebného vybavení pro speciální rehabilitační metodu TheraSuit. Ta je primárně určena pro pacienty s poškozením mozku, kde je konečným důsledkem nefunkčnost pohybového aparátu. Typickým klientem jsou především děti s vrozenými vadami mozku (např. DMO – dětská mozková obrna). V rámci Zaměstnaneckých grantů se nám podařilo získat finanční prostředky na nákup tzv. PANat dlah – léčebná metoda využívající polohování horních i dolních končetin ve vzduchových dlahách. Díky aplikaci EPP se nám podařilo získat prostředky na podporu léčebné metody Ergoterapie v našem stacionáři. Finanční prostředky od Nadace ČEZ nám tak umožní zvýšit odbornost našich zaměstnanců a nakoupit speciální pomůcky pro naše klienty. V letošním roce díky aplikaci EPP budeme moci také zakoupit speciální elektrický trenažér po potřeby tělesně postižených dětí MOTOMED.

– K čemu slouží takový přístroj?

Trenažér MOTOMED pomocí motoru dokáže simulovat jízdu na kole a střídavý model pohybu potřebný pro pochopení vzorce chůze. Zároveň pozná zbytkovou fyzickou sílu dítěte a umožní mu její využití aktivním zapojením se do tréninku. MOTOMED rozpozná svalové křeče a dokáže je efektivně eliminovat. Pravidelným tréninkem se tak zvyšují fyzické možnosti dítěte, ochablé svalstvo začíná znovu postupně pracovat a jeho mozek se učí tento pohyb ovládat. Stejný trénink je na tomto přístroji možný i pro paže.

– Je obtížné shánět prostředky na nové přístroje pro zkvalitnění služeb Centra Hájek?

Žádajících o sponzorské příspěvky stále přibývá, není jednoduché obstát a přesvědčit nadace a sponzory, že právě náš projekt je smysluplnější než ty ostatní. Důvěry v náš projekt od Nadace ČEZ si proto nesmírně vážíme, díky její podpoře nám bude umožněno realizovat velmi významné projekty. Náš tým odborníků CENTRUM HÁJEK má za cíl nabízet nejlepší sociální a rehabilitační služby pro cílovou skupinu handicapovaných klientů. Zpětnou vazbou jsou pro nás rodiče, kteří nejlépe vidí, jak jejich dětem pobyt v našem zařízení pomáhá.

– Vidíte nějaký vývoj v české společnosti ve vztahu k dobrovolnictví a dobročinnosti?

Mám radost z toho, že se řada dobrovolníků pomalu rozrůstá. Pokud lidé cítí, že se mají dobře, jsou-li spokojeni v práci a mají fungující rodinné zázemí, dokáží nabídnout své schopnosti a svůj čas lidem, kteří potřebují jejich pomoc. V posledních letech firmy místo klasických sportovně zábavných akcí pořádají tzv. dobrovolnické dny, které mají obrovský přínos ve své smysluplnosti v pomoci druhým. Doufám, že se touto cestou postupně vydají všechny společnosti.

– Jaké akce by mohly pomoci v budoucnu Centru Hájek? Na co by se například mohly sbírat „body“ v aplikaci EPP příště?

Dalším naším projektem, pro který by mohli všichni nadšení sportovci sbírat body v aplikaci EPP, a který by pomohl v rozvoji pohybu našim klientům, by mohl být speciální chodící pás. Zdraví lidé by mohli chodit a sbírat body proto, aby se mohli učit chodit i naši handicapovaní klienti. Díky chodícímu pásu by mohli procvičovat správný vzorec chůze, rehabilitovat ochablé svaly a nacvičovat rovnováhu. Tento projekt by tak přispěl ke komplexnosti rehabilitace našich klientů.

V posledních letech firmy místo klasických akcí pořádají tzv. dobrovolnické dny, které mají obrovský přínos v pomoci druhým.

Mladá fronta DNES

(Visited 3 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.