Většině postižených končí od ledna nárok na příspěvek na mobilitu

ilustrační foto: Ian Britton / Free Foto

Lidem, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 2012 až 2013 končí platnost rozhodnutí o nároku na příspěvek. Jak na danou situaci bude reagovat ÚP a co pro pokračování vyplácení příspěvku na mobilitu musí udělat samotní postižení, vysvětluje předseda NRZP ČR Václav Krása.

ilustrační foto: Ian Britton / Free Foto

„Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, končí platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 2012 až 2013. Jedná se o většinu příjemců příspěvku na mobilitu (asi 168 000 osob). Tito uvedení klienti si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o příspěvek na mobilitu.

O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klienti informování Úřadem práce formou dopisu zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i formulář žádosti o příspěvek na mobilitu. Tento dopis by měl být rozeslán na přelomu měsíců listopad a prosinec.

Zásadní věc – žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016.
Podávat žádost dříve než v lednu 2016 nemá smysl. Úřad práce by takovou žádost musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. Pokud požádáte až po 31. 1. 2016 nebude moci být příspěvek vyplacen za měsíc leden 2016. Správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu bude v tzv. zkrácené verzi. Lze totiž předpokládat, že většina žadatelů o příspěvek na mobilitu bude mít platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a tudíž splňují podmínku pro přiznání příspěvku na mobilitu.

Zvláštní skupinu příjemců příspěvku na mobilitu, tvoří lidé, kterým byl příspěvek přiznán podle předpisů účinných od 1. 1. 2014. Tito lidé nemusí o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože Úřad práce je povinen zahájit správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci úřední. Jedná se asi o 3 000 klientů. Tito lidé obdrží od Úřadu práce v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. V případě, že tito klienti mají nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P bude jim příspěvek na mobilitu přiznán bez zbytečných odkladů. Pokud tito lidé, kteří dosud mají přiznán příspěvek na mobilitu a nemají dosud vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P budou si o něj muset požádat.“

Jiří Marek
invArena

(Visited 10 times, 1 visits today)

1 komentář

  1. To nechápu, proč by člověk nemohl podat tu žádost dřív, proč může jen v lednu… Úřad práce tvrdí, že by takovou žádost musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. To je přece hloupost, vždyť např. mnohým průkaz ZTP platí až do konce tohoto roku a přitom se již s několikaměsíčním předstihem vyřizují nové průkazy. Co když někdo chce jet v lednu k příbuzným do zahraničí? nebo si zlomí nohu a bude ležet v nemocnici? část lidí to prostě v lednu nepodá z nejrúznějších důvodů – třeba každý stý – při celkovém počtu 168 tisíc osob by to dělalo 1680 lidí. Takže by stát ušetřil asi milion a půl – někdo za tento nápad nejspíš dostane vysokou odměnu. Ano, hlavně ušetřit na zdrav. postižených a buzerovat lidi…

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.