Starají se o ostatní. Zadarmo a ve svém volném čase

křesadlo

Ocenění Křesadlo je každoročním poděkováním pro dobrovolníky z Plzeňska i Karlovarska

Západní Čechy – Dobrovolníci – lidé, kteří nezištně ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají ostatním. Jejich činnost je nepostradatelná pro řadu neziskových organizací. Navštěvují staré nebo hendikepované klienty, napínají své síly pro záchranu památek nebo podporují komunitní život ve svém okolí. Všichni zaslouží ocenění, těm nejlepším je pak tradičně udělována cena Křesadlo.

Silné příběhy všech vítězů Křesadla

Plzeňský kraj má letos tři držitele Křesadla. Celkem organizátorům dorazilo 43 nominací na ocenění ze všech oblastí občanského života.

Hlavní ocenění získali manželé Jana a Marek Roštíkovi, kteří po tragické smrti svého syna, nadějného trumpetisty, založili sdružení ,,Svět podle Jakuba“. Jeho prostřednictvím podporují mladé hudebníky ve studiu a osobním růstu. Sdružení také obnovuje vzácné varhany v kostele sv. Barbory v Manětíně, iniciovalo vznik symfonií 5 řek či pořádá festival dětské a studentské tvorby.

Druhým držitelem ocenění je Štěpán Stoček, který se velice aktivně věnuje práci s mládeží. Spolupracuje při přípravě mimoškolních aktivit SK ASK Klubu cestovatelů Plzeň, pořádá Klub deskových her, spolupodílí se na zaštítění prestižního mezinárodního Programu Ceny vévody z Edinburghu. A to zdaleka není všechno. „Ve vlastním čase pořádá a organizuje filmové projekce v Kačabě. Je aktivním členem Festina lente, o. s., podílí se na organizaci výletů osob se zdravotním handicapem, organizuje vozíčkářské tábory a podporuje studenty k dobrovolnickým aktivitám,“ doplňuje další výčet aktivit Pavlína Brabcová z pořádající Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA.

I třetí oceněný má za sebou silný příběh. Dobrovolník TOTEMU Jáchym Wiesner se věnuje 16letému chlapci, který je po těžké autonehodě už šest let postižen kvadruplegií, kdy je fyzicky odkázán na nemocniční lůžko. „V okamžiku, kdy byla legislativně ukončena povinná školní docházka, a za chlapcem přestal docházet učitel, nastalo v jeho životě velké prázdné místo. Naplnil ho právě Jáchym a začal s chlapcem okamžitě pracovat,“ popisuje Pavlína Brabcová. V Jáchymovi těžce postižený mladík získal učitele i kamaráda.

Kromě hlavních ocenění udělila osmičlenná porota dvě zvláštní ceny. Jedna z nich míří do Klatov. Získaly ji dívky, jmenovitě Kristýna Toušová, Vendula Lesková, Kamila Suranová, Martina Petrášková, Klára Kurimčáková, Anna Kristýna Pešlová a Lenka Jiříková, které už několik let pomáhají lidem s mentálním postižením a seniorům z klatovské Diakonie ČCEa Charity.

Druhé zvláštní ocenění převzal Zdeněk Černý. Od roku 2011 působí v Městské charitě Plzeň, kde intenzivně pracuje s lidmi bez domova a na ulici.

Ocenění lidé na Karlovarsku

Čtyři dobrovolníci si odnesli ocenění Křesadlo při slavnostním vyhlašování v Karlovarském kraji. Držitele cen vybrala z celkem 18 nominací devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů.

Prvním z nich je Michaela Moisesová, které nejsou lhostejné osudy druhých. Rozhodla se pomáhat hlavně dětem a jejich rodinám. Její sbírky jsou úspěšné a nemalé výnosy z nich pomohly už třeba Vanesce s nemocí motýlích křídel, Danielce s leukemií, dvojčatům Jindříškovi a Natálce, která mají nového pomocníka a kamaráda – asistenčního psa, a nyní i Honzíkovi s vážnými problémy se srdcem.

Nikola Matějíčková má zase velké zásluhy za vytvoření prostoru pro sdružování pejskařů na Karlovarsku. I díky závodům Dog Cup, které vlastní silou pořádá, vytvořila komunitu nadšenců, které dále motivovala k tomu, aby také dobrovolně přiložili ruku k dílu. V loňském roce se jí podařilo sehnat prostory pro Venčírnu KV, kde se konají různé prospěšné disciplíny pro psy. Bez nároku na honorář pořádá programy pro rodiny s dětmi, které jsou osvětou pro všechny pejskaře.

Věra Smržová působí v Kulturním sdružení občanů německé národnosti ZO Kraslice a na Římskokatolické farnosti Kraslice. Dlouhodobě a obětavě se věnuje všem potřebným na mnoha místech. „Svým zpěvem pravidelně upoutá třeba v Tyflocentru nebo v klášteře v Sokolově, ale i na nespočtu dalších míst. Pečuje o seniory, dělá jim nákupy, pořádá jejich vzájemné návštěvy a bere je za kulturou, ale i k lékaři, když je potřeba,“ doplňuje Žaneta Saláková z pořádajícího Mateřského centra Karlovy Vary. Paní Věra pečuje i o kostel ve Stříbrné, kam pravidelně vozí na bohoslužby své kamarádky.

Petr Prokeš věnuje velkou část svých prostředků fungování záchytné a odchytové služby pro zvířata, kterou provozuje. Ze svých vlastních zdrojů a za pomoci dobrovolníků zrekonstruoval prostory nádraží v Dalovicích na místo, kde najdou zraněná či opuštěná zvířata své útočiště s patřičnou péčí. Další záslužnou činností jsou výjezdy ke zvířatům v ohrožení během 24hodinové pohotovosti. Pořádá také naučné přednášky pro děti.

Plzeňský deník
http://plzensky.denik.cz/

(Visited 8 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.