Pavilon A nabídne něco pro zdraví. Rady, cvičení i vyšetření

Na brněnském výstavišti se tento týden chystá dvojice veletrhů věnovaných zdraví. Na MEDICAL FAIR BRNO a REHAPROTEX mohou lidé zajít ve dnech 21.-24. října.

Novinky z oblasti zdravotní, rehabilitační a sociální péče, informace o prevenci a ochraně zdraví, ale také nabídka cíleně zaměřená na seniory a děti. To vše nabízí zdravotnické veletrhy MEDICAL FAIR BRNO a REHAPROTEX, které ve středu začínají na brněnském výstavišti. Návštěvníci je najdou v pavilonu A. „Veletrhy se zdravotnickou tematikou mají v Brně delší než dvacetiletou tradici. Letos se vracejí do původního podzimního termínu,“ připomněla Markéta Kamenická ze společnosti Veletrhy Brno.

V doprovodném programu vystoupí renomovaní lékaři a další odborníci, lidé si mohou nechat udělat některá preventivní vyšetření či získat odborné rady. Některé zdravotnické výrobky si navíc lze na místě zakoupit.

„Veletrhu rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek REHAPROTEX se zúčastní přední firmy oboru jako ALTECH, ERILENS, HORIZONT-NARE, ITS Praha, MANUS Prostějov, Pedikom Czech, svorto.cz, VECOM zdvihací zařízení a další, mezi vystavovateli nechybí ani Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR nebo Liga vozíčkářů,“ vyjmenovala Kamenická.

V rámci projektu Pro Váš úsměv neziskové organizace otevřou prodejní centrum výrobků chráněných dílen.

„Souběžně konaný veletrh zdravotnické techniky a zdraví MEDICAL FAIR Brno představí mj. nabídku firem Format 1, Madisson, RESI Třeboň, TBS Bohemia a Trilogiq CZ,“ dodala PR manažerka veletrhu. Nejlepší exponáty obou veletrhů se budou ucházet o exponátové ceny TOP REHAPROTEX a TOP MEDICAL FAIR Brno 2015.

Pestrý program workshopů, přednášek, prezentací, soutěží i hudebních vystoupení se odehraje v Programovém centru pavilonu A. První den veletrhu bude zdejší pódium patřit prezentacím humanitární organizace ADRA a občanského sdružení Ratolest Brno. Další odborné akce na tento den připravují Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Česká obuvnická a kožedělná asociace a Česká podiatrická společnost.

Rady a cvičení pro seniory. Čtvrtek a pátek budou „Dny seniorů na výstavišti“. Zjistí, co dobrého přináší sport ve vyšším věku, se správným dávkováním a provedením různých cvičení, ale také s problematikou životosprávy a doplňků stravy. Posluchači se zároveň dozvědí, jak přizpůsobit pohybovou aktivitu onemocnění srdce, cukrovce, onemocnění pohybového ústrojí nebo dechovým obtížím. Ve čtvrtek po celý den bude fyzioterapeut ze Sanatorií Klimkovice prezentovat speciální neurorehabilitační programy. Odpoledne se do seniorského programu zapojí Oční klinika Gemini s přednáškou na téma péče o zrak, chystají se také ukázky cvičení na balonech, nordic walking a další.

Lékaři na pódiu Nově na veletrhu dostanou velký prostor lékaři s programem „Lékaři vzdělávají pacienty“. Přednášet budou takové osobnosti jako předseda České lékařské společnosti JEP prof. Štěpán Svačina nebo primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických onemocnění Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová. O prevenci nádorových onemocnění bude mluvit Igor Kiss z Masarykova onkologického ústavu.

V sousedství Programového centra návštěvníci po celé čtyři dny najdou Rekondiční centrum a Fyzioterapeutické centrum, kde budou vedle poradenství i praktické ukázky cvičení. Informace se zaměří mimo jiné na pohybový režim dětí v různém věku, prevenci vadného držení těla aj.

Státní zdravotní ústav, Oddělení podpory zdraví Brno, na veletrhu opět otevře Fórum pro zdraví s poradenstvím v oblastech jako zdravý životní styl, snižování nadváhy, prevence závislostí na alkoholu, tabáku a drogách, prevence úrazů a sexuálně rizikového chování, výchova ke zdraví dětí a mládeže aj.

Návštěvníci mohou vyzkoušet také unikátní přístroj Max Pulse pro neinvazivní vyšetření stáří a průchodnosti cév a zjištění možných zdravotních rizik. Přístroj zaznamená kolísání srdeční tepové frekvence během měřených tří minut, dokáže odhalit tachykardii (zvýšená srdeční frekvence) nebo bradykardii (snížená srdeční frekvence), případně srdeční arytmii. Zjistí také sníženou schopnost termoregulace, která může souviset s hormonální disbalancí, nebo vysokou srdeční frekvenci ukazující na chronický stres.

„Veletrhy se zdravotnickou tematikou mají v Brně delší než dvacetiletou tradici. Letos se vracejí do původního podzimního termínu.“

Dny seniorů na výstavišti a doprovodný program

Pódium, pavilon A * Čtvrtek 22. října 10.00 Pravidelná pohybová aktivita seniorů u nejčastějších onemocnění vyššího věku 10.30 Pozitivní efekt jednotlivých typů fyzické zátěže u seniorů 11.00 Pohybem proti bolesti zad a kyčelních kloubů aneb onemocnění pohybového aparátu a pohyb 11.30 Pohybová aktivita a dechové obtíže ve vyšším věku 11.50 Cvičení seniorů v Redpoint clinic, ukázky – film 12.10 Životospráva, doplňky stravy a vyšší věk 12.20 Diskuse, ukázka cvičení 13.20 Knihovna Jiřího Mahena -představení aktivit 13.30 Ukázka cvičení na balonech 15.30 Představení doprovodných aktivit 15.40 Oční klinika Gemini – oči a jejich zdraví, péče o oči 16.05 Ukázka nordic walking 16.40 Rada seniorů ČR, Svaz důchodců – představení organizace * Pátek 23. října 10.05 Nebezpečí domác. porodů 10.35 Prevence v pracovním lékařství – zdravá firma 11.00 Co by měl občan vědět o vysoce nebezpečných nákazách 11.30 Prevence kardiovaskulárních onemocnění 12.00 Jak pomoci seniorům po cévní mozkové příhodě – ukázky logopedické péče 13.00 Speciální neurorehabilitační programy 14.15 Chytrá lékárna – kontrola plosky chodidla 14.40 Knihovna Jiřího Mahena 15.30 Sportovní vstup 16.00 Chytrá lékárna – tejpování, kineziotejpy 16.20 Seniorská organizace – představení Senior Pointu, problematika šmejdů (Senior Safe) * Sobota 24. října 11.00 Prevence nádorových onemocnění 11.40 Prevence cukrovky 12.20 Význam fyzické aktivity pro zdraví 13.00 Doporučení stravy na základě výběru vhodných a vyloučení nevhodných prvků pro organismus * 21.-23. 10. Informační stánek OS LOGO – péče o seniory po cévních mozkových příhodách, řečová terapie, ergoterapeutické aktivity (A2, st. č. 049) * 21.-24. 10. Podpora veřejného zdraví – zdravý životní styl, prevence závislostí na alkoholu, tabáku, drogách, prevence úrazů a sexuálně rizikového chování, výchova ke zdraví dětí a mládeže (A2, st. 043) * 22.-23. 10. Ukázky líčení pro seniory a poradenství (A2) Chytrá lékárna – diagnostika plosky chodidla, měření tlaku, měření cukru v krvi, kompenzační pomůcky Oční klinika Gemini – měření zraku Sport pro všechny – ukázky cvičení Knihovna J. Mahena – arteterapie a výtvarná dílna, bubnování, maxipuzzle Welko – ukázky a prezentace nordic walking Segway – prezentace a ukázky jízd

Změna programu vyhrazena. Více informací je na www.bvv.cz

Užitečné informace Brněnské výstaviště – pavilon A 21.-24. 10. 2015 MEDICAL FAIR Brno – veletrh zdravotnické techniky a zdraví REHAPROTEX – veletrh rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek * Otvírací doba 21.-23. 10. 9.00-17.00 24. 10. 9.00-15.00 * Vstupné Základní vstupné 80 Kč (registrace přes web, on-line platba) Na místě 100 Kč Zlevněné 50 Kč (studenti, senioři, držitelé ZTP) Držitelé Senior pasu 20 Kč

Milada Nedopilová
Mladá fronta Dnes

(Visited 2 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.