Konec nejasností. Invalidé, kteří nemohli pracovat ani za mimořádných podmínek, už pracovat mohou

ilustrační foto: Photoxpress

Ani odborníci natož příjemci ID 3. stupně nevěděli, zda mohou pracovat, když měli v rozhodnutí napsáno, že nejsou schopni výdělečné činnosti ani za mimořádných podmínek. Nyní už je nejasnostem konec. Pracovat mohou.

ilustrační foto: Photoxpress

Někteří invalidé se 3. stupněm invalidity měli v posudku výrok, že nemohou pracovat ani za mimořádných podmínek. Když se jim však naskytla pracovní příležitost, kdy přece jen mohli vykonávat určitý typ práce nebo si ji aspoň vyzkoušet, obávali se možného restriktivního postupu ze strany úřadů nebo v některých případech i zhoršení svého zdravotního stavu.

Tento výrok však neznamenal přímo zákaz práce.

Národní rada zdravotně postižených o této problematice dlouhodobě jednala s Ministerstvem práce a sociálních věcí a nakonec se dospělo k řešení.

Od dnešního dne dochází ke změně posudkového výroku při posuzování míry invalidity, a to především u III. stupně ID.

„Po dlouhých dohadech jsme došli ke shodě, společně s MPSV ČR, že se změní výrok, uváděný na rozhodnutí o stupni invalidity. Dosavadní výrok zní v tom smyslu, že pracovník není schopen pracovat, a to ani za mimořádných podmínek, protože jeho míra poklesla o 70 % – to je u III. stupňů ID. Podobně je to uváděno i u jiných rozhodnutí ve věci ID, kdy posudkový lékař ve svém stanovisku říká, že osoba není schopna pracovní či výdělečné činnosti, ani za mimořádných podmínek,“ uvedl předseda NRZP ČR Václav Krása.

Tyto výroky na příště posudkoví lékaři budou v rozhodnutích psát jinak, a to tak, že se pouze stanoví procentní míra poklesu pracovních schopností bez toho, aniž by bylo komentováno, v jakém rozsahu může daný příjemce ID pracovat. Tím by měla být odbourána psychologická hranice, která působí tak, že příjemci ID se bojí přijímat jakoukoliv práci a i ÚP k nim přistupují s náhledem, že tito lidé vlastně pracovat nemohou.

„Samozřejmě, že je lepší provést zákonnou úpravu, která by měla stanovit znění výroku při posuzování míry invalidity. Zákonná úprava je v této věci však poměrně složitý proces, takže došlo k dohodě, že prozatím tato věc bude stanovena metodickým pokynem ředitelem odboru posudkové služby ČSSZ. Toto ustanovení by mělo platit prakticky od dnešního dne. V počítačové síti ČSSZ byl výrok „nemůže pracovat ani za mimořádných podmínek“ zablokován, tudíž by se neměl vůbec objevit,“ vysvětluje celou změnu předseda NRZP ČR Václav Krása.

V současné chvíli tedy platí, že příjemce ID 3. stupně pracovat může. Vždy ale musí přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu, aby například tělesně postižený člověk nevykonával fyzicky náročnou práci apod. Zároveň platí, že příjemce ID si může vydělávat v neomezené výši.

Jiří Marek
invArena

(Visited 5 times, 1 visits today)

4 komentáře

    • Jak platné, dnes se může neomezeně při jakém-koliv i.D. dělat. Pak záleží, v případě překontrolování I.D., zda se člověk dokázal při svém zdrav.stavu,ADAPTOVAT na práci a pak (třeba)důchod sníží nebo odeberou. Je to tak? Ujasní to zde někdo?

  1. ano to je spravne neomezeně je to prace jako uřednici takže 50000kč? bez problemu děkuji ale ZTP/2 mě stači i bez těch 400kč aby pan babiš neschudnul nemam kde parkovat a vlastnil jsem ji 10let

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.