Svoje místo na trhu práce mají i zdravotně postižení lidé

Regionální individuální projekty poskytují podporu uchazečům o zaměstnání, kteří jsou na trhu práce určitým způsobem znevýhodněni. K takovým uchazečům patří i lidé se zdravotním postižením, pro které byl připraven projekt Program aktivizace II v Královéhradeckém kraji.

Východní Čechy – Jak je zřejmé z názvu vycházel tento projektový záměr z již ukončeného úspěšného projektu Program aktivizace, který byl realizován v letech 2009 – 2011.

Aktivity návazného projektu byly zahájeny v roce 2013 a k poslednímu říjnu 2015 celý projekt končí.

Motivační program

Projektových aktivit se účastnilo celkem 195 uchazečů o zaměstnání. Klienti absolvovali motivační program, který obsahoval různé tematické celky důležité pro lepší orientaci na trhu práce, zdraví a životní styl, finanční gramotnost nebo základy práce s počítačem pro potřeby vyhledávání volných pracovních míst, diagnostické aktivity jako např. bilanční diagnostiku či ergodiagnostické vyšetření. Po dobu účasti měli klienti projektu dostupné odborné poradenské služby a měli také možnost absolvovat vhodnou rekvalifikaci, která by zvýšila jejich uplatnitelnost na trhu práce. Tuto formu podpory si zvolilo a úspěšně absolvovalo 141 účastníků projektu, kteří si rozšířili odborné znalosti především v oblasti práce s počítačem, účetnictví či základy podnikání. Někteří účastníci získali i více osvědčení a tím i větší možnost získání dobrého pracovního uplatnění.

Pracovní rehabilitace

Aktivitou určenou výhradně pro lidi se zdravotním postižením byla pracovní rehabilitace, resp. její forma, příprava k práci. V zásadě se jedná o praktickou přípravu pro zaměstnání. Tuto formu podpory využilo 20 účastníků projektu.

Pozitivně hodnotíme i fakt, že pro 57 účastníků projektu se podařilo zprostředkovat podpořená pracovní místa.

Hradecký deník
http://hradecky.denik.cz/

(Visited 4 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.