Práce postižených – ověřená kvalita

Opravdu si pořizujete výrobky od zdravotně postižených jen ze soucitu?

Cílená podpora a prosperita sociálního podnikání jsou jednou z možností, jak napomoci většímu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a tím jejich integraci do společnosti. A právě tento fakt se stal jednou z hlavních myšlenek při vzniku ochranné známky Práce postižených. Mezi držitele OZ Práce postižených patří zaměstnavatelé, kteří zaměřují poskytování svých služeb nebo výrobu na velmi specifické a konkurenčně silné obory – například potravinářství, automobilový průmysl nebo bankovní sektor.

Aby mohly společnosti zaměstnávající zdravotně postižené osoby v těchto oborech prorazit, musely prokázat svoji solidnost, konkurenceschopnost, flexibilitu, a hlavně kvalitu. Právě díky těmto vzorovým zaměstnavatelům začala být známka vnímána v těchto oborech, které mají často problém aktivně osoby s postižením zaměstnávat, jako záruka kvalitního zaměstnavatele zdravotně postižených. Tedy i dodavatele, který v případě potřeby dodá svůj produkt nebo službu v legálním režimu takzvaného náhradního plnění.

Známka pomáhá v orientaci

Díky nejasnému výkladu české legislativy, co je skutečný výrobek či služba zdravotně postižených z pohledu náhradního plnění, a zvýšení pokut za uplatnění si přefakturovaného produktu do náhradního plnění, získali OZ Práce postižených a její držitelé v rámci dodavatelskoodběratelských vztahů na prestiži.

Známka dává odběrateli jistotu férového a poctivého zaměstnavatele postižených osob, konkurenceschopného a kvalitního produktu. Proto je příležitostí pro každého kvalitního zaměstnavatele zdravotně postižených osob, jak se odlišit od konkurence a zároveň být zajímavým partnerem pro odběratele v oborech, které nejsou spolupráci s takzvaným chráněným trhem práce příliš otevřené.

Udělování OZ považují za důležité i velké asociace a svazy. Mezi nimi například Sdružení automobilového průmyslu. Obor automotive patří k odvětvím s nejpřísnějšími standardy kvality. Požadavky na subdodavatele jsou zde extrémní. Velmi proto vítají dodavatele se známkou Práce postižených, neboť jsou pro ně mimo jiné zárukou kvalitního systému řízení lidských zdrojů, odpovědnosti ve vztahu k zaměstnancům a společnosti.

O autorovi: Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Hospodářské noviny

(Visited 9 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.