Pomáhá těžce nemocným léčba v rodinném kruhu?

Jaký vliv má prostředí léčby na psychiku pacienta? Je lépe být doma u rodiny nebo v nemocnici. Jaké jsou v této oblasti dnes trendy v moderní medicíně? Odpovědi najdete v článku….

V moderní medicíně získává pohled na kvalitu života nemocného člověka stále větší důležitost. Léčba závažných onemocnění nespočívá jen v předepisování léků nebo léčebných procedur, ale i v pomoci zvládat symptomy či vést plnohodnotný a kvalitní život. Důležitou roli hraje i psychologické a sociální povzbuzení a toho lze nejsnáze dosáhnout zpříjemněním prostředí pacientovy léčby. „Zdravotní péče v prostředí domova pomáhá během nemoci udržovat rodinu pohromadě a tím zlepšuje psychický stav nemocných. Dobré rodinné zázemí mnohdy dokáže i urychlovat proces zotavování. Proto vnímám za důležité, že moderní léčba zvyšuje poměr pacientů, kteří mohou být léčeni v domácím prostředí,“ uvádí MUDr. Jana Katolická, Ph.D., primářka Onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Cíle onkologické léčby se v jejím průběhu mění

Léčba onkologických pacientů je velmi individuální záležitost. Po tom, co lékař určí typ nádoru a jeho rozsah, musí ještě zjistit všechna přidružená onemocnění a také celkový stav pacienta. Léčba pro nemocného představuje často velkou zátěž a závažná rizika, je proto nutné zvážit, zda jsou tato rizika únosná. Lékař by měl svému pacientovi sdělit, čeho lze danou onkologickou léčbou dosáhnout. „Při sdělování diagnózy nádorového onemocnění není vhodné lhát, důležité je naopak nemocného přesvědčit, že život takovým sdělením nekončí. Nemocný musí k lékaři pociťovat důvěru. Čím více času lékař věnuje svému pacientovi, tím lépe se mezi nimi pěstuje důvěra a vzájemná vstřícnost, které jsou k úspěšnosti léčby onkologického onemocnění nepostradatelné,“ dodává MUDr. Jana Katolická, Ph.D. Podle cílů můžeme pojmenovat tři typy léčby onkologických onemocnění:

  • Kurativní protinádorová léčba si klade za cíl úplné vyléčení. V případě, že se z těla podaří odstranit všechny známky přítomnosti nádoru, jsou pacienti pravidelně kontrolováni, aby se případný návrat nádoru zachytil v raném stádiu.

  • Paliativní protinádorová léčba má za úkol prodloužení života v jeho přijatelné kvalitě. Touto léčbou se usiluje o zmenšení nádoru, zastavení jeho růstu a zabránění dalšímu šíření.

  • Symptomatická paliativní péče usiluje o mírnění obtíží a o udržení dobré kvality života.

V situaci, kdy již nelze protinádorovou léčbou růst nádoru ovlivnit, stává se hlavním cílem udržení co nejvyšší kvality života. A každý pacient s metastatickou formou nádorového onemocnění se časem do této situace dostane. Lékař se pak pokouší o to, aby nádor nemocnému působil co nejméně obtíží a aby pacient mohl svou pozornost přesunout na svůj osobní život a rodinu,“ doplňuje MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Poslední stadium rakoviny prostaty a možnosti jeho léčby

Počet mužů s karcinomem prostaty celosvětově roste a tento neblahý trend se nevyhýbá ani České republice. Dle odhadů bude v roce 2016 v České republice žít odhadem 63 424 mužů se zhoubným nádorem rakoviny prostaty, v roce 2020 počet pacientů stoupne až na 79 951 mužů. Uklidňující je ale fakt, že současná medicína dokáže při včasném odhalení onemocnění prostřednictvím preventivních vyšetření zajistit pacientům kvalitní život. „Problém však nastává v případě, že se šíření nemoci nedaří zastavit a u pacienta postupně klesá citlivost na léčbu. Tehdy nastává poslední fáze onemocnění,
tzv. kastračně rezistentní karcinom prostaty, který současná medicína nedokáže vyléčit,“
varuje
MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Osud pacientů a jejich dosahované přežití se zlepšují díky nové léčbě, která nabízí kromě lepšího bezpečnostního profilu a minimálních vedlejších účinků ještě léčení v domácím prostředí. „Pro léčbu kastračně rezistentního karcinomu prostaty byla dříve možná pouze chemoterapie, která měla neblahý vliv na kvalitu života nemocných. Obrovským pozitivem nové hormonální léčby je výrazné prodloužení pacientova života při minimálním zásahu do jeho běžného chodu,“ vysvětluje MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Rakovina prostaty v číslech

  • Počet nových případů rakoviny prostaty od roku 2008 do roku 2012 průměrně meziročně vzrostl o 6 %.

  • V roce 2012 v České republice žilo 43 913 mužů, kteří prodělali rakovinu prostaty.

  • Průměrný věk, kdy je mužům rakovina prostaty zjištěna, je 69 let.

  • Až 40 % pacientů v kastračně rezistentní fázi rakoviny prostaty přežije déle než pět let.

 

Léčba v nemocnici vs. v rodinném kruhu

Lidé se po staletí léčili pouze v rodinném kruhu, teprve poslední desetiletí byla léčba přenesena mimo domov, do nemocnic. Pokrok v medicíně však stále více umožňuje dalším a dalším pacientům léčit se doma. V mnoha případech domácí léčba stále není možná, nicméně u léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty se přímo nabízí. Vhodná je především z toho důvodu, že již není nutný každodenní dohled lékaře, který je klíčovým prvkem léčby v nemocnicích. Nemocný samozřejmě stále dochází na pravidelné prohlídky ke svému lékaři, nemusí však v nemocnici zůstávat. Kromě toho, že pacient může být doma a pouze brát léky, umožňuje nová léčba také trvalou podporu rodiny nemocného. Náklady na zdravotní péči jsou v prostředí domova také nižší než v nemocnici. Hlavní příčinu lepší snášenlivosti pacientů domácí léčby vidí lékaři mimo jiné v menším stresovém zatížení, které zpomaluje proces rekonvalescence a nabírání nových sil. „Léčba
v domácím prostředí probíhá velmi jednoduše. Pacient v určitou denní hodinu spolkne uvedený počet tablet. Je to úplně stejný princip jako když užívá léky na tlak nebo na srdce. Pro nemocné je na této léčbě nejzajímavější právě to, že mohou
účinnou látku brát sami v tabletách a být tedy doma se svou rodinou. Mezi další neopomenutelné výhody domácí léčby patří, že léky podávané v tabletách neovlivňují ostatní činnosti pacienta. U injekční formy chemoterapie pacient naopak musí každé
3 týdny docházet k podání infuzí. Stráví několik hodin v nemocnici a podle termínů aplikace chemoterapie musí redukovat svůj pracovní program. To u tabletové léčby podávané doma zcela odpadá.
Díky tomu nejsou pacienti zbytečně vyčerpáváni a to vede k podstatnému prodlužování jejich života,“ upozorňuje MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Rodinná opora je nezanedbatelná

Současné tendence moderní medicíny volí mnohdy mírnou, tzv. udržovací léčbu, která neslibuje definitivní vyléčení, ale spíše plnohodnotný život. V tomto druhu léčby, který je možný například u kastračně rezistentního karcinomu prostaty, je důležité právě i příjemné prostředí. „Dobré rodinné a přátelské zázemí je pro onkologicky nemocného jednou z nejdůležitějších opor ve snaze překonat strach z nemoci. K léčbě přispívá, když má pacient možnost povídat si se svými blízkými o všem, co ho trápí. Rodina nemocnému dodává i potřebný pocit bezpečí. Psychická pohoda člověka má zkrátka nepostradatelnou roli v procesu uzdravování,“ uzavírá MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Více informací o rakovině prostaty najdete na www.rakovinaprostaty.org.

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

MUDr. Jana Katolická, Ph.D., promovala v roce 1992 na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity
v Brně. V roce 1996 získala atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 2000 nadstavbovou atestaci v oboru klinická onkologie. V současné době působí jako primářka onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Přednáší na českých i zahraničních kongresech a publikuje v českých a zahraničních časopisech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.