Bariér pro zdravotně postižené ve Valašském Meziříčí ubývá

Aktualizovanou analýzu bariér, které ztěžují pohyb lidem se zdravotním postižením, má k dispozici valašskomeziříčská radnice.

Město ji sestavilo ve spolupráci s Národní sítí podpory zdraví, se studenty Gymnázia F. Palackého a s lidmi se zdravotním postižením. Analýza byla provedena v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21.
„Cílem byla analýza stavebních a funkčních bariér, které znesnadňují mobilitu a užívání veřejných služeb osobám se zdravotním postižením, rodičům s kočárky s malými dětmi, ale také seniorům a dalším osobám s omezenou pohyblivostí nebo se sníženým smyslovým vnímáním. Při tvorbě analýzy byl zmapován současný stav ve městě a také změny, které nastaly od původního mapování bariér v roce 2011,“ vysvětlila Alena Střítezská z odboru kanceláře starosty meziříčské radnice.
Při mapování byla testována dosažitelnost veřejných služeb a možnost účastnit se běžného veřejného života ve městě. Zmapovány byly především státní instituce a úřady, instituce samosprávy, kulturní či sportovní zařízení, peněžní instituce, školy a sakrální stavby. Z obchodní a restaurační sítě byly mapovány pouze objekty s největší návštěvností. „Je potěšitelné, že situace se od roku 2011 vyvíjí pozitivním směrem a stavebních i funkčních bariér ve Valašském Meziříčí ubývá. Ocenění zaslouží také velmi vstřícný postoj zaměstnanců mapovaných institucí k handicapovaným osobám a jejich ochota pomoci se zajištěním služeb dotyčné instituce či úřadu. To sice fyzické bariéry neodstraňuje, ale reálně usnadňuje handicapovaným osobám dostupnost služeb,“ dodala Alena Střítezská. Méně potěšitelný je fakt, že mnoho problémů v této oblasti přetrvává a některé stavební úpravy nepřinesly požadovaný efekt.
Na analýzu by mělo v prvním čtvrtletí roku 2016 navazovat veřejné projednání s pozváním zástupců šetřených institucí, které by mělo instituce motivovat k odstraňování bariér.

Právo

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.