Projekt má pomoci seniorům a nemocným lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí

ilustrační foto: PhotoXpress

Karlovarský kraj se zapojí do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“. Partnerství nabídl kraji Institut sociální práce, který celou akci připravuje.

Karlovarský kraj – Smyslem je proměnit pečovatelské služby v regionu tak, aby zajišťovaly podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením co nejdéle v jejich domácím prostředí. Projekt se uskuteční od dubna 2016 do března 2018 a zapojí se do něj přibližně dvacet poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji, plus pečovatelské služby z Pardubického kraje a dalších regionů. „Kraj považuje za nutné podporovat tyto terénní sociální služby, aby klienti mohli zůstat ve svém domácím prostředí. Taková služba je i levnější než pobyt v zařízení. Senioři a lidé s postižením si často přejí žít a dožít doma, což klade nové požadavky a nároky na pracovníky pečovatelské služby. Cílem je, aby se pečovatelské služby co nejlépe vyrovnaly s tímto trendem,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Miloslav Čermák.

Kvalita sociálních služeb, a tedy i kvalita života postižených osob a seniorů v domácím prostředí je závislá hlavně na odborné připravenosti a dovednostech pečovatelů a sociálních pracovníků. Ti se v rámci projektu naučí zjišťovat potřeby klientů a nastavovat pro ně lépe služby, tak aby co nejdéle zůstala zachována jejich samostatnost a soběstačnost. Zároveň pečovatelé zdokonalí své umění pečovat o osoby, které mají zvláštní potřeby.

O hlavních principech nového přístupu ke klientům se vedoucí pečovatelských služeb a úředníci ze sociálních odborů měst a obcí dozvědí na seminářích. Při odborných konzultacích pochopí silné stránky svých organizací i rezervy a příležitosti pro rozvoj služby. Na workshopech budou sestavovat individuální plány pro klienty. Zaměří se například na potřeby osob s omezenou hybností, demencí, zrakovým a sluchovým postižením, Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou. U kulatých stolů se mohou nechat inspirovat příklady dobré praxe.

Dalším záměrem projektu je, aby města, obce a kraj v roli objednatelů sociálních služeb sjednotily východiska pro zajištění péče. Rovněž pro sociální pracovníky obcí a kraje se uskuteční vzdělávací kurzy a kulaté stoly. Zároveň vznikne metodika transformace pečovatelské služby. Součástí bude i závěrečný audit pečovatelských služeb, aby se ověřilo, jaké pozitivní změny se díky projektu podařily a na čem je nutné nadále pracovat.

Připravovaný projekt podle autorů z Institutu sociální práce, z. s., navazuje na zkušenosti z úspěšné transformace v některých obcích České republiky. Karlovarský kraj má roli partnera (bez nutnosti finanční spoluúčasti), jehož úkolem bude oslovovat obce a pečovatelské služby a vytvářet podmínky pro jejich zapojení do projektu. Hodlá se podílet i na jednotlivých aktivitách formou konzultací a odborné garance sítě sociálních služeb.

Chebský deník
http://chebsky.denik.cz/

(Visited 3 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.