Nadace přispěla škole na tablety

Interaktivní a zábavnější formu vzdělávání využívají zdravotně postižení žáci speciální školy v Prostějově.

Nadace Agel škole přispěla částkou 50 tisíc korun na nákup iPadů, které poslouží hendikepovaným dětem k procvičování čtení, psaní, počtů i dalších dovedností. Nové iPady poslouží žákům základní speciální školy Tetín 7, která funguje při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Komenského 10 v Prostějově.
Zdejšími žáky jsou děti se zdravotním postižením – ať už mentálním, řečovým, zrakovým či kombinovaným, ve všech stupních.
„Jako jediný tablet na trhu nabízí iPad široké možnosti i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci zvládají jeho obsluhu i bez dalších kompenzačních pomůcek zcela samostatně. Nemluvě pak o atraktivitě. Tyto přístroje jednoznačně žáky lákají a motivují,“ říká ředitel školy Radim Janáček s tím, že iPady škola využívá v hodinách čtení, psaní, matematiky, řečové výchovy či rozumové a smyslové výchovy.
Nadace přispěla škole na nákup iPadů částkou 50 tisíc korun, čímž se pokryjí potřeby téměř poloviny tříd. Aktuálně školu navštěvuje 46 žáků, kteří si pomocí těchto interaktivních přístrojů budou moci procvičovat jemnou motoriku, myšlení, řeč, sluch i zrak.
„Moderní technologie mají v novodobém vzdělávání jednoznačně své místo, zejména pak ve vzdělávání žáků se speciálními potřebami, pro které jsou tyto technologie uzpůsobeny. Jsem velmi ráda, že jsme mohli žádosti speciální školy v Prostějově vyhovět a podpořit zdejší žáky finančním příspěvkem na nákup potřebných iPadů,“ říká výkonná ředitelka Nadace Agel Denisa Rísová.
Nadace Agel sídlí v Prostějově a fyzickým a právnickým osobám pomáhá od roku 2011. Během loňského roku rozdala téměř 2,6 miliónu korun a podpořila celkem 116 žadatelů.

Jsem velmi ráda, že jsme mohli žádosti speciální školy vyhovět Denisa Rísová, Nadace Agel

Právo

(Visited 4 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.