„Vláda nebere ohled na handicapované“

Vláda nebere dostatečný ohled na potřeby handicapovaných při změnách ve zdravotním systému, tvrdí manifest Národní rady osob se zdravotním postižením. S jejím  předsedou Václavem Krásou a s náměstkem ministra zdravotnictví Ferdinandem Polákem (foto) hovořil Radiožurnál. Přinášíme zkrácený přepis.

S čím přicházíte v manifestu, který jste představili?

Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:
My především jsme chtěli říct politikům, ale i veřejnosti, že reforma sociálního systému přivedla k chaosu, k tomu, že dochází k odebírání velkého počtu dávek osobám se zdravotním postižením, že občanům jsou odebírány průkazky osob  se zdravotním postižením, že dochází k tomu, že se nevalorizují dávky a dokonce jsou snižovány některé až na 50 %, že dochází k tomu, že ti lidé vlastně ztrácejí možnost integrovat se do společnosti a že celá reforma vede k tomu, že  dochází naopak k rušení všech těch nástrojů a že tito lidé zůstávají na okraji společnosti, a že hrozí velmi vážný propad do chudoby u těchto lidí.

Pane náměstku Poláku, slyšel jste tento výčet výtek, které mají zástupci handicapovaných vůči vládě.  Bere si ministerstvo zdravotnictví k srdci tyto výtky?

Ferdinand Polák, náměstek ministra zdravotnictví:
My si samozřejmě uvědomujeme obtížnou situaci osob se zdravotním postižením, nicméně ty výtky, které aktuálně pan předseda jmenoval směřují spíše na ministerstvo práce a sociálních věcí a ode mě by asi nebylo korektní, abych se vyjadřoval k problematice jiného resortu. Já mohu mluvit za naše ministerstvo. Tam se domnívám, že opravdu vycházíme v maximální možné míře vstříc všem osobám vyžadujícím zdravotní péči, náš přístup je, domnívám se, rovný a naprosto korektní.

Pane Kráso …

předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:
Já se musím smát, panu náměstkovi samozřejmě.

náměstek ministra zdravotnictví:
… já se domnívám, že my jsme jako ministerstvo zdravotnictví poprvé nově definovali nárok pacienta, který tady dosud nebyl. Upravujeme zákony stávající tak, jak si vyžaduje praxe …

Václav Krása
My jsme v manifestu jasně deklarovali, že se ten problém týká i zvyšování spoluúčasti pacientů na lécích, na zdravotnických prostředcích. Ministerstvo nyní připravilo nový zákon, který výrazným způsobem zvyšuje spoluúčast pacientů při nároku na různé kompenzační pomůcky, ať jsou to protézy, ať jsou to vozíky a další prostředky. Desetiprocentní  spoluúčast je prakticky nemožná u těchto lidí, protože to představuje několik tisíc korun a ti lidé prostě takové peníze nemají. My jsme samozřejmě dali připomínky k tomuto návrhu zákona, ale pokud vím, tak tyto naše výhrady proti zvyšování spoluúčasti u zdravotnických prostředků nebyly ministerstvem zdravotnictví akceptovány.

Pane náměstku Poláku, to je konkrétní výhrada. Jakou byste měl odpověď?

náměstek ministra zdravotnictví:
Odpověď mám takovou, že samozřejmě, všechny zákonné normy jsou dány k připomínkám. My jsme obdrželi připomínku ze spousty připomínkových míst, nejen od Národní rady osob se zdravotním postižením …

Ale vzali jste je v úvahu třeba právě tuto připomínku?

náměstek ministra zdravotnictví:
…  těch připomínek bylo víc, tak nevím,  ke kterým konkrétně se vyjádřit, nicméně je pravda, že všechny ty normy včetně toho, o čem mluví teď pan předseda Krása, vychází z nějaké ekonomické reality České republiky. A pokud my máme, pokud mluví o spoluúčasti 10 %,  tak veškeré formy spoluúčasti na lécích, na prostředcích vychází skutečně z toho, co si Česká republika může dovolit financovat. A financuje to z peněz, které vybere od svých občanů na zdravotním pojištění. To znamená, pokud bychom chtěli jakoukoli spoluúčast snížit, řekněme, z 10 na 5 %, z 5 % na 1 %, z 1 % na 0, tak musíme ale, a je férové říci, že to povede k navýšení procenta odvodu zdravotního pojištění.

Náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák a Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. Děkuji oběma, na shledanou.

invArena

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.