Šikana v školství je obrovským nebezpečím!

ilustrační foto: thiquinho / sxc.hu

Dlouho pozoruji situaci v oblasti školství a vzdělávání. Z médií se dovídám, že se dlouhodobě rozmáhá šikana mezi studenty, dále pak mezi studenty a vyučujícími, což podkopává zdravý vývoj občanské společnosti českého národa. Zejména potomkům bohatých stačí dělat nepořádek, poté si získat vzdělání právě korupčním postupem!

ilustrační foto: thiquinho / sxc.hu

Slušní žáci a učitelé jsou totiž znevýhodňováni, neboť znalosti a dovednosti se v dnešní divoké době vůbec nenosí, právě naopak – jsou bohužel přítěží! Navíc se reálná šikana promítá i do informačních technologií skrze tablety a sociální sítě.

V dnešním režimu platí hrozná zásada: Kdo je bohatý, kdo má vlivné rodiče, může si dovolit vše, napadat slabé, pilné a slušné lidi!

Z internetových diskusí se dovídám, jak to bylo za komunismu aneb v dřívějších dobách. Učitelé měli všeobecný respekt. Sem tam dali neposednému žákovi pohlavek, a bylo vše vyřešeno. Navíc měli pedagogové významnou podporu ze strany rodičů.

Dnešní systém, ačkoliv žijeme ve zdánlivě svobodné a demokratické zemi, je přesycen zločiny známými i dosud neodhalenými. Nedivil bych se, pokud by se snížila trestní odpovědnost dětí na dvanáct či třináct let. Nedivil bych se, pokud by se snížila věková hranice pro zápis problémových do trestního rejstříku.

Situace nás tímhle vyzývá, abychom problémy šikany začali intenzivně řešit, dále abychom odstranili korupční prostředí v oblasti vzdělávání. Slušným studentům se nesmí ubližovat, stejně tak obětavým pedagogům.

Ještě bych se zmínil o »známé mlze«, kterou tvoří ostatní žáci přihlížející šikaně. Často mají strach nahlásit tenhle nešvar, a proto tiše podporují dané zlo, dokud se situace »naplno nevyostří«! Ta pak mnohdy končí smrtí, anebo trvalými zdravotními následky obětí tohoto ohavného fenoménu!

Na závěr bych chtěl sdělit, že je třeba nemilosrdně trestat tyrany v současné společnosti, též přihlížejícím pedagogům a ředitelům odebrat výraznou (citelnou) část platu. Dále pak by měli agresoři, dle mého názoru, platit bolestné obětem šikany. Jisté zdravotní reparace musejí být posvěceny zákonem i soudy, jinak se zlého nezbavíme.

Slušní studenti a studentky se nesmí bát pochybných individuí. Prevencí musí být společné sdílení hodnot našeho národa – sportovní a kulturní prožití volného času. Slušnost musí být hlavní prioritou procesu vzdělávacího, stejně tak skutečné znalosti, schopnosti a dovednosti, jinak se nepohneme z místa.

Václav KOVALČÍK

Haló noviny

(Visited 6 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.