V Pardubicích zřídili „hluchou linku“ 156

Pardubická městská policie zřídila linku, jejímž prostřednictvím se na strážníky mohou obracet i lidé neslyšící, nebo ti, kteří mají potíže s vyjadřováním.

Pardubice – „Služba je určena všem, kteří kvůli svému handicapu nemohou využít linku 156. Tísňová linka 732 138 290 je určena pouze pro příjem textových zpráv. V budoucnu by tento komunikační kanál měl sloužit i obráceně, tedy k vyrozumění těchto lidí o možném nebezpečí či krizové situaci,“ sdělila mluvčí pardubické městské policie Lenka Uskobová.

Pomoc by to znamenalo nejen pro osoby zcela neslyšící, ale třeba i řadu seniorů, kterým už sluch dostatečně neslouží a také pro osoby s těžkou vadou řeči.

„Vnímáme, že lidé s tímto handicapem nejsou schopni komunikace na lince 156, jako ostatní lidé. Přitom se stejně jako kdokoli jiný mohou dostat do situace kdy je ohrožena jejich bezpečnost, zdraví, či majetek. Na městské policii jsme sice měli číslo, na něž bylo možno posílat sms zprávy, po modernizaci operačního oddělení jsme se ale rozhodli tuto službu posunout dál a zřídit komunikační kanál výhradně pro neslyšící,“ uvedl ředitel pardubické městské policie Rostislav Hübl.

„Prvním krokem je právě zřízení speciální linky, na níž mohou neslyšící prostřednictvím sms ohlásit mimořádnou událost a vyžádat si pomoc složek integrovaného záchranného systému. Tato linka je přímo na operačním oddělení, tedy nonstop obsluhovaná a přijatá textová zpráva se službě zobrazí na velkoformátovém displeji telefonního přístroje,“ dodal Hübl.

Strážníci ale upozorňují, že linka je určena jen pro oblast působnosti pardubické městské policie a pouze zdravotně postiženým spoluobčanům a v žádném případě není určena pro zasílání jakýchkoli dotazů či podnětů.

Linka v současné době přijme tísňovou výzvu. Do budoucna by ale mohla fungovat i obousměrně. V další fázi rozvoje by měla být zařazena i do krizového plánu města.

Vstříc seniorům

Předpokládá to vytvoření databáze, na jejímž základě budou handicapovaní v případě krizové situace SMS zprávou vyrozuměni o aktuální hrozbě. Databáze by byla pro strážníky přínosná i tím, že v případě jakéhokoli zásahu by předem věděli, že v dané lokalitě je čeká jednání s osobou s handicapem.

„Ze své praxe vím, že osoby se sluchovým hendikepem tuto službu jen uvítají. Zejména senioři. Ti jsou v tomto smyslu více odříznuti od okolního dění. Mladí jsou zvyklí využívat k získání potřebných informací moderní technologie, ovšem pro starší osobu je často obyčejný mobilní telefon jedinou moderní vymožeností, kterou ovládají. Textové zprávy jsou tak často jediným způsobem jejich komunikace s okolím,“ řekl Jindřich Socha ze z.s. Audiohelp, které prostřednictvím odborných sociálních služeb pomáhá nedoslýchavým a neslyšícím i jejich nejbližšímu okolí.

Linka 156 pro neslyšící 732 138 290 Číslo, které má v regionu působnosti Městské policie Pardubice nahradit tísňovou linku 156 pro osoby se sluchovým a řečovým postižením. Linka je určena pouze pro příjem textových zpráv.

Chrudimský deník
http://chrudimsky.denik.cz/

(Visited 2 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.