Mám roztroušenou sklerózu. Mám šanci na přiznání invalidního důchodu?

Dotaz:
potýkám se s novou diagnózou-roztroušená skleróza. I po léčbě Solumedrolem a doma Medrolem jsem úplně na odpis. Snažím se o pozitiva, zdravě jíst, cvičit, ale přetrvává veliká únava, jsem schopna fungovat denně 2-3 hodiny. Bolí mě v noci celé tělo, pravá část těla je horší. Mám závratě. Neumím si představit, že bych pracovala, i když se těším mezi lidi, ale nyní jsem ráda, že jsem ráda. Příznaky jsem měla zhruba půl roku předem. Čekám na léčbu. Chtěla bych si požádat o invalidní důchod na dočasný čas. Nevím dle čeho komise hodnotí, kolik musím mít EDSS. Zda jsou schopni objektivně posoudit stav, kdy člověk je fakt na padrtˇ, a to doslova. Třese se mi snad celé tělo, zvláště po aktivitě, z únavy, pak se nedokážu ani podepsat, najíst, vypadává mi vše z ruky. Už mi není dvacet a na druhou stranu věřím v lepší zítřky a návrat mezi lidi.

Odpověď:
Jednoznačně lze doporučit, abyste si o invalidní důchod požádala. Není ani potřeba si žádat na dočasný čas, je totiž velice pravděpodobné, že když by Vám byl přiznán, tak si Lékařská posudková služba ČSSZ automaticky vyžádá jeho přezkoumání v určitých časových úsecích, z pravidla po jednom roce. Zlepší-li se tedy Váš zdravotní stav, LPS Vám jej už nepřizná.
Kromě invalidního důchodu si také můžete požádat o příspěvek na péči, jistě byste mohla mít na jeden ze čtyř stupňů nárok. O příspěvek na péči si můžete zažádat na své pobočce Úřadu práce.

Více informací o příspěvku na péči naleznete zde:
Příspěvek na péči: Podle čeho se přiděluje?

O tom, zda Vám bude přiznán invalidní důchod rozhoduje LPS ČSSZ především na základě lékařské zprávy, kterou si vyžádá od Vašeho ošetřujícího lékaře. Je dobré, když kromě základního vyšetření Váš lékař přiloží ještě zprávu z nějakého odborného vyšetření, která bude detailně popisovat Váš zdravotní stav.

„Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.
Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla
a. nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
b. nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
c. nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.“

Pro úplnost uvádím i procentuální míry poklesu pracovní schopnosti u RS, tak jak jsou uvedeny v příloze k vyhlášce č. 359/2009 Sb.
„Demyelinizační postižení, roztroušená skleróza mozkomíšní, jiná degenerativní postižení CNS

Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit stav funkčních systémů – pyramidového, mozečkového, senzitivního, zrakového, kmenového, funkci sfinkterů, schopnost chůze, stání, dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost. K hodnocení pokročilosti roztroušené sklerózy mozkomíšní se používá Kurtzkeho škála EDSS. Samotný nález CT, MRI bez klinického korelátu a funkčního postižení nemá dopad na pracovní schopnost.
6a
minimální funkční postižení,
bez hrubší poruchy funkce nebo malý neurologický nález, celková výkonnost a pohyblivost dotčena minimálně, lehká slabost nebo spasticita, lehká monoparéza, mírné poruchy chůze a snížení dosahu chůze, okohybné poruchy, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi, EDSS 2-3
10%
6b
lehké funkční postižení,
celková výkonnost omezena, pohyblivost zachována, chůze se sníženým dosahem (cca 500m), vyjádřeny základní příznaky nebo kombinace více lehčích příznaků (např. lehké parézy dvou končetin, lehké sfinkterové obtíže, okohybné poruchy), některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo vykonávány s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků, EDSS 4
25-35%
6c
středně těžké funkční postižení,
pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení, středně těžká porucha motoriky, chůze na kratší vzdálenost (cca 300 m), výrazné sfinkterové poruchy, podle rozsahu symptomatologie a funkčního postižení, některé denní aktivity omezeny, EDSS 5-6
50%
6d
těžké funkční postižení,
podstatné omezení celkové výkonnosti a pohyblivosti (chůze 100 m, funkčně významná spasticita na dvou končetinách, ataxie, afektivní nebo kognitivní poruchy), některé denní aktivity podstatně omezeny
60%
6e
zvlášť těžké funkční postižení,
těžký pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, těžké poruchy motoriky (na úrovni těžkých paréz končetin), pohyblivost velmi obtížná, přesuny na velmi krátké vzdálenosti popř. odkázanost na invalidní vozík, závažná afektivní nebo kognitivní porucha, denní aktivity těžce omezeny, EDSS více než 7
70-80%“

Jiří Marek
invArena

(Visited 97 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.