Euroklíč mohou mít i rodiče dětí do tří let

V Jihočeském kraji už je šest měst, kde mají zařízení s Eurozámkem. Ve všech případech se jedná o WC

Strakonice – Lidé s handicapem potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí. To prostor uzavřený Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami jako jdou vandalové, narkomani a podobně.

Euroklíče však nejsou určeny pouze pro lidi se zdravotnímpostižením. Zapůjčit si jemohoui rodiče dětídotří let. Jak uvedla krajská koordinátorka Sítě mateřských center Hana Šustrová, klíče je možné získat jejich prostřednictvím. „Když si rodiče zažádají přes centra do naší sítě zařazená, my jim klíče zajistíme,“ přislíbila. Na Strakonicku se kromě strakonického rodinného centra Beruška jedná ještě o mateřské centrum Duha Vodňany.

Osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let jsou zdarma distribuovány Euroklíče a ve veřejně přístupných budovách jsou zdarma osazovány Eurozámky. Každé místo osazené Eurozámkem se nachází v databázi, kterou je možné najít na www.euroklic.cz. Projekt Euroklíč v Jihočeském kraji realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Evropa versus ČR

0 Letos je v Evropě registrováno přes jeden milion vydaných Euroklíčů, umožňujících přístup na přibližně sto tisíc sociálních a technických kompenzačních zařízení.

0 V ČR se Euroklíče a Eurozámky začaly rozšiřovat zhruba v roce 2007. Míst s Eurozámky je nyní necelých šest set a klíčů bylo rozdáno více než čtyři tisíce.

Kdo může získat zdarma Euroklíč?

0 Euroklíč může v Jihočeském kraji zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou) a močovými dysfunkcemi, který zde má bydliště.

0 Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno, že patří do některé z cílových skupin.

Euroklíče rovněž distribuuje:

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice, vedoucí Jana Horvátová DiS., mob.: 724 707 312, tel.: 383 321 931, e­mail: strakonice@jczps.cz Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřednictvím Sítě mateřských center.

Jak získat Eurozámek?

0D otovaný Eurozámek může získat každý provozovatel veřejně přístupného objektu, který slouží veřejnosti a nachází se na území ČR.

0 Je možné ho získat zdarma v rámci projektů Národní rady zdravotně postižených ČR.

0 Každé místo osazené Eurozámkem bude zavedeno do veřejně přístupné elektronické databáze objektů přátelských pro lidi s omezenou schopností pohybu, s výhledem na budoucí využití prostřednictvím satelitních navigačních systémů.

Eurozámky na jihu Čech

České Budějovice: Magistrát, Přemysla Otakara II, – roh ulic Krajinská a Na Mlýnské stoce, – Sokolský ostrov České Velenice: železniční stanice Český Krumlov: parkoviště Jelení zahrada, Pod poštou, Městský park a ulice Horní Hluboká nad Vltavou: zámek Písek: Hobby market Obi Prachatice: areál Parkán (Ve všech případech jde o WC)

Čím to začalo

0 Historie projektu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace zvaného Euroklíč je

více než dvacetiletá.

0 V roce 1986 přišlo ředitelství německých dálnic s prosbou o pomoc při zajištění jednotného přístupu na sociální zařízení pro osoby se zdravotním postižením u dálničních odpočívadel a čerpacích stanic. Denně docházelo k situacím, kdy byli tito lidé bezradní a potýkali se s překážkami, které jim ztěžovaly život.

0 Zkušenost stále jasněji ukazovala, že bezbariérová sociální zařízení nemohou být volně přístupná všem, neboť se pak stávají téměř nepoužitelnými, ať už kvůli znečištění, vandalismu či jejich využívání k jiným účelům.

JANA ŠTROBLOVÁ
Strakonický deník
http://strakonicky.denik.cz/

(Visited 10 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.