Družinářky se učí, jak pracovat s postiženými

photo on Flickr

Na družiny systém zapomínal, přitom se musí s hyperaktivními dětmi a autisty vyrovnat stejně jako škola

Pardubice – Hyperaktivních školáků, dětí s poruchami autistického spektra i jinak zdravotně postižených žáků v základních školách (ZŠ) přibývá. Stát řeší jejich častější začleňování do běžných tříd, připravuje na tuto změnu učitele, ale na školní družiny systém zapomínal.

Vychovatelky nikdo cíleně nevzdělával

„Tyto děti se specifickými vzdělávacími potřebami tráví ve škole nejen dopoledne, ale prostřednictvím školních družin a školních klubů i odpoledne. Vychovatelky však doposud nikdo pro práci s nimi nevzdělával,“ uvedl ředitel Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích Jiří Knoll. Proto se poradna ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ZŠ Studánka rozhodla připravit pro tyto pracovníky semináře zaměřené na budování kolektivů a práci s hyperaktivními žáky a s dětmi s poruchami autistického spektra. Právě takto postižených školáků v populaci rychle přibývá. Přitom ani střední pedagogické školy, které absolvuje většina vychovatelek, ani pedagogické fakulty na tuto problematiku příliš nepamatují, řeší se jen okrajově.

„Spolu s inkluzí ve školství přijde ještě častější začleňování postižených dětí do kolektivů běžných základních škol. A s tímto jevem se musí vyrovnat i školní družiny. Jejich práce se tomu musí přizpůsobit,“ je přesvědčen Jiří Knoll.

Od 1. září dojde k zásadní změně

První série seminářů pro zhruba padesát vychovatelek z regionu se chýlí ke konci, ale vzhledem k velkému zájmu připraví poradna podobnou akci i pro příští školní rok.

„Od 1. září 2016 dojde v systému k zásadní změně. V rámci inkluze bude na základě podpůrných opatření možno čerpat finanční prostředky pro školy i školská zařízení. Pokud dostane škola doporučena podpůrná opatření pro postiženého žáka, má na stejná opatření nárok i školní družina, kterou dítě navštěvuje, ať už jde o pomoc asistenta pedagoga či nákup různých kompenzačních pomůcek,“ doplnil ředitel poradny Jiří Knoll.

Pardubický deník
http://pardubicky.denik.cz/

(Visited 8 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.