V prvním čtvrtletí roku 2016 lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchací soustavy

Od ledna do března roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celkem 450 715 případů ukončených dočasných pracovních neschopností, což je o 41 351 případů méně, než ve stejném období roku 2015. Stejně jako loni lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchacích cest, toto onemocnění bylo příčinou neschopenky pojištěnců ve 189 461 případech, z toho ve 150 703 případech lékaři diagnostikovali akutní infekci dýchacích cest.

Jestliže průměrná délka léčby byla v prvním čtvrtletí roku 2016 zhruba 40 dnů, pak byli lidé s respiračními nemocemi „doma“ relativně krátkou dobu – např. s chřipkou zhruba 13 dnů, s infekcemi dýchacích cest kolem 14 dnů. S nemocemi pohybové soustavy, které byly druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN), přesně v 78 434 případech, lidé stonali mnohem déle – průměrně 68 dnů. Největší počet ukončených DPN (52 688) v této skupině onemocnění tvořily nemoci páteře, průměrná délka jejich trvání byla 64 dnů. Naopak k nemocem s časově náročnou léčbou dlouhodobě patří onkologická onemocnění (zhruba 184 dnů), tuberkulóza (kolem 164 dnů) nebo cévní onemocnění mozku (169 dnů).
Souhrn číselných údajů o tom, které diagnózy zapříčinily nejvíce dočasných pracovních neschopností, a jak dlouho léčba průměrně trvala, je uveden v přehledné tabulce na následující straně tiskové zprávy.
Informace o srovnatelném období za rok 2015 jsou k dispozici na:
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-05-28nemoci-dychaci-soustavy-byly-pricinou-vice-nez-poloviny-vsech-ukoncenych-pripadu-pracovni.htm
Jana Buraňová, tisková mluvčí, email: jana.buranova@cssz.cz, tel. 257 063 044 ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně více než 200 tisíc dávek nemocenského pojištění. Součástí ČSSZ je také lékařská posudková služba. Více informací na www.cssz.cz a online služby na eportal.cssz.cz -ePortál ČSSZ …naše služby jsou vám blíže
1
Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 31. 3. 2016
Ukončené případy DPN
Délka trvání 1 DPN
Diagnóza
Počet
Z toho muži ženy
Průměr
Z toho muži ženy
Tuberkulóza
27
23
4
163,63
176,48
89,75
Zhoubné novotvary
3 188
1 557
1 631
183,71
172,81
194,11
Nemoci duševní
10 507
3 821
6 686
90,95
88,23
92,51
Nemoci nervové soustavy
6 049
2 559
3 490
85,12
85,69
84,70
Nemoci oběhové soustavy
24 125
12 892
11 233
47,67
55,25
38,97
-hypertenze
3 709
2 161
1 548
57,63
59,24
55,38
-ischemická choroba srdeční
1 581
1 295
286
132,86
136,59
116,01
-cévní nemoci mozku
726
499
227
169,28
170,97
165,57
-jiné nemoci oběhové soustavy
18 109
8 937
9 172
33,32
36,04
30,67
Nemoci dýchací soustavy
189 461
87 536
101 925
14,97
14,72
15,18
-akutní infekce dýchacích cest
150 703
68 163
82 540
14,03
13,61
14,38
-chřipka
28 783
14 444
14 339
12,89
12,41
13,38
-chron. nemoci dolních dýchacích cest
2 510
1 164
1 346
52,14
55,71
49,05
-jiné nemoci dýchacích cest
7 465
3 765
3 700
29,35
31,07
27,60
Nemoci trávicí soustavy
27 831
15 110
12 721
31,86
32,31
31,32
Nemoci kůže
6 020
3 412
2 608
34,90
34,05
36,01
Nemoci pohybové soustavy
78 434
41 206
37 228
67,61
63,45
72,21
-nemoci páteře
52 688
27 303 Od ledna do března roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celkem 450 715 případů ukončených dočasných pracovních neschopností, což je o 41 351 případů méně, než ve stejném období roku 2015. Stejně jako loni lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchacích cest, toto onemocnění bylo příčinou neschopenky pojištěnců ve 189 461 případech, z toho ve 150 703 případech lékaři diagnostikovali akutní infekci dýchacích cest.
25 385
63,88
60,19
67,84
-jiné nemoci pohybové soustavy
25 746
13 903
11 843
75,24
69,85
81,57
Nemoci moč. a pohl. soustavy
17 101
3 790
13 311
34,20
37,93
33,14
Těhotenství, porod, šestinedělí
9 250
–­
9 250
105,63
–­
105,63
Úrazy, otravy
43 759
28 436
15 323
55,27
55,38
55,06
Nemoci ostatní
34 963
14 045
20 918
40,16
31,52
45,96
Celkem
450 715
214 387
236 328
39,56
38,30
40,70
Zdroj: ČSSZ

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.