Zvoneček má dvacet let

Kulaté výročí má letošním roce Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Klub Zvoneček v Odrách. Letos je to přesně dvacet let od jeho vzniku.

Přesné datum oficiálního vzniku je 30. října 1996, kdy byl Zvoneček zaregistrován v rámci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. Stal se tenkrát jedním z více než stovky klubů v České republice.
„Zpočátku se jednalo o setkávání rodičů s dětmi se zdravotním postižením a jejich přátel při různých zábavných aktivitách, ozdravných pobytech, na společných tvořeních a také proto, aby se rodiče a děti navzájem spolu potěšili,“ uvedla současná předsedkyně výboru Klubu Zvoneček Klára Galetková s tím, že myšlenka, která vedla k založení klubu, kterou jsou podpora a pomoc dětem a lidem se zdravotním postižením, ta přetrvává do dnešních dnů.

První setkávání byla v restauracích

Začátky nebyly jednoduché. „Rodiče s dětmi se scházeli v místních restauracích a pak v chatě Nataša společně se členy svazu invalidů,“ naznačila Klára Galetková. V roce 1997 dostal Zvoneček k využívání suterénní místnosti v budově bývalých jeslí podniku Optimit. Povodeň toho roku ale prostory poničila. V roce 2000 díky rodičům, přátelům a sponzorům začala rekonstrukce prostor v ulici Nádražní, kde Zvoneček sídlí doposud. „Zakladatelkou a organizátorkou přestavby byla paní Alena Lustigová společně s nadšenci, přáteli, pomocníky a dalšími lidičkami, kteří ochotně přiložili ruku k dílu při náročné práci spojené se stavebními úpravami,“ pokračovala Klára Galetková, jež připomněla, že Alena Lustigová působila ve Zvonečku do září 2003, kdy požádala o uvolnění.

Někdo přispívá dodnes

Její post zaujala právě Klára Galetková. „V témže roce obdržel Zvoneček první finanční dotaci kraje, kdy významně podpořil tehdejší naší snahu místostarosta Jiří Vlček. Město Odry pak každoročně Zvoneček podporovalo formou grantů,“ doplnila Klára Galetková. Dárců od té doby bylo mnoho, například Hnutí Na vlastních nohou se sídlem v Norsku věnovalo padesát tisíc korun na dokončení stavby a podle předsedkyně výboru Zvonečku jsou lidé a firmy, jež podporují Zvoneček finančně nebo materiálně celých dvacet let s menšími přestávkami.
Když v roce 2006 vešly v platnost nové zákony o sociálních službách, i ve Zvonečku si uvědomili, že by bylo dobré jejich úsilí a snaze dát oficiální nálepku. A tak 18. července Zvoneček získal od Moravskoslezského kraje status poskytovatele sociálních služeb pro dvě sociální služby – centrum denních služeb pro osoby, které nejsou soběstačné, a pro rodiny s dětmi s názvem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Několik informací o Zvonečku

V roce 2015 přišlo do centra denních služeb 1310 klientů. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi byla poskytnuta celkem 1165 dětem, ať už ambulantní formou v sídle poskytovatele nebo v terénu – přímo v domácnosti klientské rodiny. V současné době pracuje ve Zvonečku pět stálých pracovníků a deset externích pracovníků.

IVAN PAVELEK
Region Týdeník okresu Nový Jičín

(Visited 7 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.