9 otázek pro MUDr. Pavla Kubů

O léčebných účincích konopí se ví už tisíce let, vypadá to ale, že se tato rostlina začala pořádně zkoumat až teď.
Proč tomu tak je?

V medicíně je samozřejmě skutečně už několik tisíciletí znám jeho protizánětlivý účinek, stejně tak účinek psychoaktivní i protibolestivý. A běžně se s ním pracovalo. Ještě ani ne před sto lety se předepisovaly konopné a hašišové tinktury ženám v prvním trimestru těhotenství na úlevu od bolesti a proti zvracení, což najdete ve starých lékopisech. Ale teprve ve druhé polovině 20. století byly objeveny první receptory, následně se zjistilo, že těch typů je několik, jsou jinak rozmístěny, některé jsou jenom v mozku, jiné pouze na periferii. No a až koncem 20. století byl objeven první endokanabinoid – anandamid, tedy kanabinoid, který si dokáže tělo produkovat samo. Ale v tak nízkých hladinách, že v dřívějších analytických metodách nebyl z plazmy odlišitelný. Donedávna jsme pořádně nevěděli, co a jak vlastně účinkuje a jak se zprostředkovává ovlivnění endokanabinoidového systému, který, jak se ukazuje, je významným regulátorem homeostázy, tedy rovnováhy vnitřního prostředí organismu. Navíc nebyly a vlastně ještě ani dnes v mnoha případech nemáme dostatečně vyvinuté analytické metody a přístroje. Je to podobné, jako když byl sestrojen první mikroskop. Ten viděl do nějakého detailu. Pak přišla nová generace mikroskopů a ejhle – objevily se další detaily, které předtím nebyly viditelné.

– Stále víc lidí si konopí pěstuje doma. Vyrábějí si pak masti, tinktury, přidávají sušinu do jídla. Mohou si nějak ublížit?

Americký National Institute on Drug Abuse (Národní institut na zneužívání drog) v rámci boje proti drogám miliardy dolarů na studie, při nichž se hledala takzvaná letální, tedy smrtelná dávka ať už jednotlivých kanabinoidů, nebo celého rostlinného komplexu. Ale ani po spoustě let intenzivních výzkumů se to nepodařilo. Takže to lze interpretovat tak, že neexistuje. Protože kdyby existovala, tak by byla velmi pravděpodobně už dávno objevena. Tudíž lze říci, že konopí je netoxické, tedy člověka nemůže ohrozit na životě v podstatě v libovolné dávce. Navíc z mastí užívaných zevně se do krve může dostat jen minimální dávka těchto látek. A když se konopí dává do jídla, v podstatě jediný nežádoucí účinek, který může nastat, je vyvolání psychoaktivního stavu, který ne všichni snášejí pozitivně. Konopí je totiž jedna z mála substancí, které mají takzvaný modulační účinek, kdy některé účinky zprostředkují všem stejně, ale to, jak s nimi pak pracuje rozšířené vnímání, už je do značné míry výsledkem toho, jak je konkrétní jedinec úzkostně naladěný.

– A co kouření marihuany?

Síla účinku je v obou případech ovlivněna dávkou. Rozdíl je v tom, že nástup účinku při kouření čehokoliv je vždycky rychlejší, než při požití ústy. Takže pro nějaké akutní stavy typu křečí či náhlých bolestí se inhalační metoda jeví jako efektivnější, protože tělo zareaguje rychle. Naopak pro dosažení dlouhodobých účinků, třeba protizánětlivých nebo na neuropatickou bolest, která je přítomna v podstatě pořád, je lepší podání ústy, jelikož se působení rozloží ží do delšího času. Na druhou  stranu u inhalaci lze rychleji zareagovat na případnou nadměrnou dávku.

– A platí, že pravidelný kuřák marihuany, jemně řečeno, zhloupne?

Existuje řada studií, které naznačovaly, že se něco takového děje. A když byly následně ověřovány, se zásadní metodologická – pochybení. Nicméně konzumace konopí má vliv na krátkodobou paměť, jinými slovy ovlivňuje to, jak poznatky z krátkodobé paměti přecházejí do jejích dalších typů, tedy do dlouhodobé paměti. Víte, je opravdu velký rozdíl v tom, když kanabinoidy začne užívat zdravý člověk a pokud je užívá osoba s nějakou zdravotní poruchou. Tělo s látkou pracuje tak, že se snaží využít ji k narovnání vnitřní rovnováhy. Jestliže je člověk zdravý, poté, co užije konopí, jde z normálního stavu do stavu změněného vnímání. Ale když má zdravotní problém a jeho výchozí stav je pod zdravým optimem, konopí mu naopak pomáhá k dosažení stability. Pak může normálně fungovat.

– Má význam užívat konopné produkty preventivně?

Prokázat preventivní účinek čehokoliv je obecně dost obtížné. Pokud neonemocníte, jak víte, že by to nebylo stejné, kdybyste preventivně nic nebrali? Samozřejmě jsme schopni doložit třeba preventivní účinky očkování na odolnost proti infekcím nebo zdravé stravy na riziko vzniku kardiovaskulárních chorob. Ale s ohledem na to, co všechno ještě o konopí není známo, jak funguje komplex bioaktivních účinků a zároveň co všechno a jak reguluje endokanabinoidní systém, je dohadování se o nějakých preventivních účincích do značné míry poskytováním falešné naděje.

– Měly by legální léčbu konopím hradit pojišťovny? Přece jen může vyjít na desetitisíce korun měsíčně…

Pravda je, že existuje řada lidí, e kteří na to nemají peníze. Ale zároveň j je tu mnoho těch, kdo nemají problém platit daleko vyšší sumy za laserové úpravy zevnějšku a podobně. Ministerstvo zdravotnictví připravuje takzvaný úhradový pilotní projekt, v němž se snad podaří prosadit, že sociálně potřebným a invalidním pacientům by bylo léčebné konopí plně hrazeno.

– ICCI funguje zhruba půl roku. Má už nějaké výsledky?

Máme několik poznatků, které jsme už mezinárodně prezentovali. Také připravujeme první klinicky placebo studii, která je zaměřená na léčbu atopické dermatitidy. Půjde-li všechno dobře, na podzim začneme nabírat pacienty. Medicína v posledních fázích výzkumu totiž kontroluje účinnost každé nové metody oproti placebu, jenomže tyhle placebem kontrolované studie u konopí chybí. Máme aktivity ve třech vědeckých oblastech: Jedna je biomedicínská, druhá jsou přírodní vědy a třetí se týká politických věd. Podepsali jsme také licenční smlouvu pro Patients-Focused Certifi cation (PFC – certifikace zaměřená na bezpečí pacientů), kterou vytvořila americká asociace pacientů Americans for Safe Access ve spolupráci s American Herbal Products Association a dalšími autoritami v této oblasti. Je to v podstatě první program certifikace kvality konopných produktů určených k lidské spotřebě, ať pro vnitřní, nebo zevní použití, a je jedno, zda jsou z technického, či netechnického konopí. Certifikace kvalit konopných produktů je už povinně vyžadována v šestnácti státech USA a my usilujeme o to, aby to bylo i u nás. PFC je jediný takový program na světě a ICCI se stalo poskytovatelem této certifikace pro zbytek světa.

– Jak se stalo, že volba padla právě na Česko?

Máme legální léčebné konopí, což ve světě vůbec není běžná záležitost. V čem jsme však skutečně jedineční, je multioborovost, které dosahujeme díky spolupracujícím centrům excelence (výzkumná střediska, která spojují teoretický a aplikovaný výzkum). Česká republika disponuje skutečně unikátní vědeckovýzkumnou infrastrukturou. A zároveň jsou tady velice šikovní lidé, kteří ji v neznámém a nepopsaném prostředí dokážou smysluplně využívat a zkoumat nové obzory.

– Myslíte, že vás konopí ještě v budoucnu překvapí?

O tom jsem naprosto přesvědčený. Jsme na začátku, všechno teprve přichází. Konopí je určitě unikátní léčivá bylina, ale jeho poznání je teprve v plenkách. A doufám, že to, kde všude najdeme jeho rozumné uplatnění, bude pozitivně překvapovat čím dál větší skupiny nejen pacientů, ale obecně veřejnosti.

 

Tina

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.