Apropo pomáhá postiženým

U příležitosti dne otevřených dveří přinášíme rozhovor. Nezisková organizace Apropo Jičín, o.p.s. uspořádala ve svých prostorách v Soudné č. 15 pro širokou veřejnost den otevřených dveří.

Jičín – „Pečujeme o děti a mladé dospělé s těžkým postižením, poskytujeme jim potřebnou pomoc a podporu,“ říká ředitelka společnosti Apropo Jitka Králová. Posláním organizace je pomáhat rodinám s dítětem s postižením vést plnohodnotný život. Z malé organizace se stala stabilní společnost, poskytující komplexní služby desítkám rodin.

– Kdo vám prostor předal a co pro vás znamená?

Vilu nám předalo město Jičín letos v dubnu. Projekt přišel na 25,6 milionu korun a významně přispěl ke zkvalitnění péče o děti s těžkým postižením v šestnáctitisícovém městě a jeho okolí. Pro nás to znamenalo, že jsme služby denního stacionáře sestěhovali ze tří míst na jedno a získali jsme pro všechny naše aktivity dostatek vhodných prostor.

– Jak dlouho jste spojena s činností Apropa?

Jsem zde již 12 let a práce mi dává smysl. Apropo přináší do společnosti témata jako tolerance, respekt k individualitě a schopnost přijímat druhého takového, jaký je. Lidé s postižením každý den čelí sociálním i psychickým bariérám, předsudkům spojeným s postižením, nepřístupností budov, nedostupností informačních a komunikačních prostředků. Co je „běžné“? Kdo je „normální“? Pouze tehdy, budeme-li my všichni schopni překročit konvence a stereotypy a člověka s postižením nebudeme vidět jen pod jedním zorným úhlem, ať už úhlem odmítání, nebo soucitu, můžeme se posunout dál. Každý, bez ohledu na svoji odlišnost od ostatních, musí být chápán jako člověk se svými – specifickými – kvalitami. Jsem ráda, že pracuji ve společnosti, která se těmito otázkami zabývá.

– Co se skrývá za zkratkou APROPO?

Apropo je vlastně zkratkovité slovo od asociace pro postižené. Taková slovní hříčka a zároveň hloubka: A propos = abych nezapomněl. Abychom nezapomněli na lidi, kteří potřebují pomoc, na lidi se specifickými potřebami, abychom nezapomínali na důležité věci…

– Zaujala mě takzvaná „apropácká“ pohotovost.

Jsme připraveni poskytnout pomoc a podporu našim klientům i v nečekaných situacích. Díky ní mají rodiče jistotu, že když se stane něco třeba večer, v sobotu nebo uprostřed noci, brzy přijede někdo, kdo se o potomka s postižením postará.

– Služby poskytujete už dvacet let. Říká se, že velké věci začínají od pozitivní myšlenky, jak to bylo u vás?

Důvodem vzniku organizace byla myšlenka pomáhat. Nejdříve pomáhat si vzájemně mezi sebou, protože u zrodu organizace byly rodiny s dítětem s postižením. Rodiče začali upozorňovat na to, že jsou tu děti s postižením, které mají stejná práva jako děti bez postižení, a že je potřeba začít pro tyto děti v jičínském regionu něco dělat. Podařilo se jim tyto myšlenky zviditelnit a iniciovali řadu změn. Apropo se za 20 let stalo profesionální společností. V současné době zaměstnává 27 pracovníků, kteří poskytují přímou péči a podporu nebo se starají o chod organizace.

– Konkrétní náplň pracovníků se týká jakých činností?

Mluvíme o stálém a profesionálním týmu pracovníků, který pracuje v ambulantním denním stacionáři, zajišťuje také terénní osobní asistenci. Nabízíme rovněž službu sociální rehabilitace a řadu nadstandardních služeb jako je hipoterapie, fyzioterapie, canisterapie, léčebné plavání, masáže Shiatsu a pobytové akce.

– Máte přání, které byste chtěla realizovat v souvislosti s činností Apropa?

V letošním roce chceme vybudovat zahradu navazující na budovu denního stacionáře. Naším záměrem je vytvořit pěkné a účelné venkovní prostředí pro osoby se specifickými potřebami, jako jsou klienti na vozíku, se smyslovým nebo mentálním postižením. Studii zahrady nám zpracovala architektka, která se specializuje na bezbariérovou zahradní architekturu. Zahrada bude obsahovat speciální prvky, jako jsou vyvýšené záhony či jezírko, smyslové a hmatové sochy, herní prvky a vyvýšené pískoviště a další. V současné době sháníme vhodné dodavatele materiálu a prací a také dárce a sponzory, kteří by náš projekt zahrady podpořili finanční částkou nebo slevou na materiál či služby. V tuto chvíli máme k dispozici necelou polovinu z celkového rozpočtu na realizaci.

Kompletní rozhovor i se snímky naleznete na webu www.jicinsky.denik.cz.

Hana Marie Kunešová
Jičínský deník
http://jicinsky.denik.cz/

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.