Smím s parkovacím průkazem vjet do zákazu vjezdu?

sxu license

Dotaz:
Smím vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou, mimo dopravní obsluze“ Policie tvrdí, že podle nových zákonů ne. Jsem držitelem průkazu ZTP.


Odpověď:
Od srpna roku 2011 platí ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
Osoby se zdravotním postižením, které vlastní tzv. mezinárodní parkovací průkaz (označení O7, dříve O1) mohou v jednotlivých případech, je-li to naléhavě nutné, vjíždět i tam, kde je značka „zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.
Pokud tam uvedená dodatková tabule není, platí tam zákaz vjezdu i pro tyto osoby. Při porušení tohoto pravidla může dojít i k sankcím ze strany kontrolních orgánů.

Jiří Marek
invArena

(Visited 13 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.