Změnil se se zvýšením minimální mzdy odpočet na zdravotní pojištění u OZP zaměstnanců?

foto: sxc.hu

Dotaz:
Jsem zaměstnavatelem, který zaměstnává více jak 50% OZP zaměstnanců. Rád bych se zeptal, zda se se zvýšením minimální mzdy zvedl i odpočet na zdravotní pojištění u OZP zaměstnanců?


Dotaz:
Na tento dotaz jsme se zeptali Všeobecné zdravotní pojišťovny. Odpovídá tisková mluvčí VZP Dana Blahutová:
„Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod (bez ohledu na stupeň invalidity), je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců, je částka přesahující částku vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem, nikoli minimální mzda.

Nařízením vlády č. 181/2016 Sb., ze dne 30. května 2016 se od 1.1.2017 změnil vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem na 6 814 Kč. Tzn. u invalidních důchodců (kteří mají přiznán invalidní důchod) a pracují u zaměstnavatele, který zaměstnává více jak 50 % svých zaměstnanců – invalidních důchodců, je vyměřovacím základem částka přesahující částku 6 814 Kč.“

Jiří Marek
invArena

(Visited 6 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.