Jak se platí zdravotní pojištění při souběhu dvou zaměstnání?

OTÁZKA:Od loňska pobírám odměny jako členka výboru společenství vlastníků, přičemž SVJ z toho za mě odvádí daně a zdravotní pojištění jako za zaměstnance. V práci mi řekli, že kvůli souběhu dvou zaměstnání si teď musím podat sama daňové přiznání, a já nevím, jestli musím něco podobného udělat i ohledně zdravotního pojištění.

ODPOVĚĎ:

Pokud členové výboru nebo jiného orgánu SVJ dostávají odměny – tedy mají příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů – jsou skutečně považováni pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. S tím souvisejí ve vztahu ke zdravotní pojišťovně povinnosti hlavně pro samotné SVJ, tedy jejich zaměstnavatele. Daňové přiznání při souběhu svého řádného zaměstnání a zmíněných odměn si sice musíte podat sama, ale ke zdravotní pojišťovně žádnou obdobnou povinnost nemáte.

Povinností každého zaměstnance je oznámit svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn, a ihned (do 8 dnů) mu oznámit i případnou změnu pojišťovny. Zaměstnavatel musí svého zaměstnance přihlásit příslušné zdravotní pojišťovně a jeho povinností je též odvod pojistného za zaměstnance ve správné výši a správné pojišťovně. Pojistné odvádí za svého zaměstnance každý měsíc, a to ve výši 13,5 % z jeho vyměřovacího základu, přinejmenším ale z minimálního vyměřovacího základu. Společenství vlastníků jste však jistě při vzniku svého „zaměstnání“ doručila oznámení o tom, že pojistné alespoň ve výši stanoveného minima za vás odvádí váš dosavadní zaměstnavatel.

Odvedená částka pojistného za zaměstnance je konečná, protože vyměřovacím základem zaměstnance je přímo úhrn jeho příjmů ze závislé činnosti, které mu byly zúčtovány v daném měsíci (nebo stanovené minimum). Pouze podnikatelé, tedy osoby samostatně výdělečně činné, odvádějí pojistné formou měsíčních záloh a následně doplatku pojistného, vypočteného za uplynulý kalendářní rok na základě podaného „Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“. Proto pro zaměstnance ani při souběhu dvou (či více) zaměstnání neexistuje povinnost podávat zdravotní pojišťovně nějaké roční vyúčtování. Nic takového nepodává ani zaměstnavatel.

Pokud si tedy splníte svoji oznamovací povinnost vůči zaměstnavateli, nemusíte se dál prakticky o nic ohledně svého zdravotního pojištění starat. Je vhodné si ale zkontrolovat, zda vás zaměstnavatel správně přihlásil a odvádí za vás pojistné. Tuto informaci získáte snadno díky aplikaci Moje VZP, nebo se můžete dotázat na kterémkoli našem klientském pracovišti či na call centru na čísle 952 222 222.

Vše výše uvedené platí i při souběhu dvou a více zaměstnání na základě dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce, jestliže jsou na základě výše příjmu z nich posuzovány pro účely zdravotního pojištění jako zaměstnání.

Mgr. Oldřich Tichý vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

(Visited 9 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.