Můj manžel je neslyšící na 99,58%. Proč mu nebyl znovu přiznán průkaz ZTP?

Dotaz:
Můj manžel (50 let) je neslyšící podle posledních lékařských výpočtů na 99,58%. Jako dvouleté dítě prodělal opakovaný zánět středního ucha a byly mu předepsané tehdejší ATB, které, jak se potom prokázalo, nebyly pro tak malé děti vhodné. V roce 1968 prý přišlo o sluch takto mnoho dětí. Manžel byl do loňského listopadu držitelem ZTP 2. stupně, ale teď mu byla žádost o opětovné prodloužení ZTP zdravotní komisí zamítnuta. Proč? Všechny podklady poslal. Prosím, můžete mi odpovědět?

Odpověď:
Je celkem nepochopitelné, že byl Vašemu manželovi zamítnut nárok na průkaz ZTP, když by na něj celkem s jistotou měl mít nárok. Doporučuji Vám, abyste se proti rozhodnutí odvolali a pokud už to není možné, tak si o průkaz ZTP znovu zažádali. A neváhali využít všech případných prostředků k odvolání.
Pro úplnost uvádím všechna zdravotní kritéria, na základě kterých rozhoduje LPS ČSSZ o nároku na průkaz ZTP:
2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení (průkaz ZTP) pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
f) těžké omezení funkce dvou končetin,
g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

Jiří Marek
invArena

Komentáře:

  1. jan schneider napsal:

    prosim vas zadal jsem o castecny invalidni duchot mam problém s nedosychavosti na jedno ucho 90 procent a na druhe70procent nemohu mit naslouchatko protože mam umelou prepazku mel jsem caste zanety stredniho ucha nekolik operaci a tu nedoslichavost mam od 10 roku zadal jsem na meniku a tam me to zamítli jako duvot lehka nedoslichavost
    chsi se odvolat a nevim jak to mam formulovat prosim můžete me poradit
    moc vam dekuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.