Chci se odvolat proti zamítnutí ID. Jak to mám formulovat?

Dotaz:
Žádal jsem o částečný invalidní důchod. Mám problém s nedoslýchavostí na jedno ucho 90% a na druhé 70%. Nemohu mít naslouchátko, protože mám umělou přepážku. Měl jsem časté záněty středního ucha. Několik operací. A tu nedoslýchavost mám od deseti let. Žádal jsem si o důchod, ale zamítli mi ho. Chci se odvolat, ale nevím, jak to mám formulovat.

Odpověď:

Podat námitku proti rozhodnutí ČSSZ, ve kterém Vám je zamítnuto přiznání invalidního důchodu, můžete do třiceti dnů od doručení rozhodnutí.

Námitka musí být podána písemnou formou na Českou správu sociálního zabezpečení a to klidně i prostřednictvím jakékoli okresní správy sociálního zabezpečení. O tom, že můžete podat námitku Vás vždy ČSSZ informuje v zaslaném rozhodnutí.

—-

Vzor, jak by mohla být námitka formulována:

Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště

Adresát: ČSSZ (doplňte adresu uvedenou v poučení)

Podávám námitku proti rozhodnutí ČSSZ, ve kterém mi byla zamítnuta žádost o invalidní důchod.
Spis je veden pod číslem jednacím: … (Naleznete v rozhodnutí. Z pravidla se jedná o Vaše rodné číslo)

Česká správa sociálního zabezpečení rozhodla o zamítnutí mé žádosti o invalidní důchod, protože … (Uveďte zamítavý výrok z rozhodnutí. Např. nejsou splněny podmínky uvedené v § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.).

S rozhodnutím nesouhlasím a to z těchto důvodů: … (Rozepište se o důvodech, kvůli kterým nesouhlasíte s rozhodnutím. Nestačí jen uvést, že s rozhodnutím nesouhlasíte. V případě, že k námitce budete přikládat nějaké zdravotní dokumenty, které dokládají Váš zdravotní stav, zmiňte je zde.)

Vzhledem k výše uvedeným informacím navrhuji, aby mi byl invalidní důchod přiznán.

V … Datum …
Podpis:

—-

Jiří Marek
invArena

(Visited 1 070 times, 1 visits today)

1 komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.