Helsinský výbor : ČR nesplnila doporučení OSN

foto: M.R.Hasan / Flickr.com

Organizace hájící práva žen sdružené v České ženské lobby, Český helsinský výbor a Liga lidských práv zaslaly do OSN stanovisko, které poukazuje na skutečnost, že řada doporučení ke zlepšení situace v oblasti lidských z celkem 129 vládou přijatých zůstala ze strany ČR dosud nenaplněna.

Ženy poškozené nedobrovolnými sterilizacemi, které byly proti své vůli připraveny o možnost mít děti, nebyly doposud vládou odškodněny. V oblasti porodnictví Česká republika nesplnila doporučení týkající se zajištění svobodné volby způsobu a místa porodu. Trvá nadále praxe, která je v rozporu i s doporučeními Světové zdravotnické organizace spočívající v poskytování péče bez informovaného souhlasu pacientky, používání poškozujících postupů jako je rutinní nástřih hráze, oddělování matek a jejich novorozenců.

Kromě stanoviska nevládních subjektů bude OSN zasílat svoji zprávu i vláda, která má termín v srpnu 2017. Poté v listopadu 2017 bude Česká republika po čtyřech letech podrobena přezkumu situace v oblasti ochrany a zajištění lidských práv v rámci tzv. Univerzálního periodického přezkumu Organizace spojených národů.

Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru

(Visited 5 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.