Nemoc, která rozkládá kosti zevnitř

Mnohočetný myelom postihuje především lidi starší 60 let.  Šance na vyléčení se snižuje o to více, že mnozí pacienti zaměňují příznaky nemoci za běžné projevy pokročilého věku a lékařskou pomoc vyhledají až příliš pozdě.

 

V kostech vznikají ložiska patrná na rentgenových snímcích jako otvory. Samotné slovo myelom pochází z řečtiny a znamená právě otvor v kosti.

Bolest zad nemusí být jen o stáří

Dochází k úbytku kostní hmoty, který se snadno pozná na rentgenu viditelným „proděravením“ kosti. Mezi první příznaky onemocnění patří bolesti zad, především v bederní oblasti. Většina nemocných je však považuje za běžné projevy stárnutí a k doktorovi se odváží, až když jsou bolesti nesnesitelné nebo dojde k samovolné zlomenině oslabené kosti. K těmto projevům se mohou přidat celková slabost, únava, bledost a snížená imunita spojená s poruchou krvetvorby, kterou myelom může vyvolat.

„Zavedení cílených léků v léčbě MM znamená jeden z nejvýznamnějších pokroků v hematoonkologii za posledních 15 let. U dříve prognosticky velmi nepříznivé malignity se přežití pacientů nejméně dvojnásobilo. Od současné  „vlny“ nových léků se očekává, že myelom bude patřit mezi potenciálně vyléčitelná onemocnění pro významnou část nemocných,“ uvádí Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. z I. interní kliniky 1LF UK a VFN v Praze.

Nová naděje v léčbě

V současné době není mnohočetný myelom plně vyléčitelná nemoc. I po úspěšné léčbě má onemocnění sklony se vracet, mnoho pacientů nepřežije prvních pět let od stanovení diagnózy. Tuto statistiku negativně ovlivňuje pozdní objevení nemoci u pacienta. Přesto lze s nemocí bojovat, nemocnému dát naději na několik let života a maximálně ho zkvalitnit. Cílem léčby je snížit počet myelomových buněk tak, aby došlo k obnově tvorby kostní tkáně a krve. K léčbě se jako u většiny nádorových onemocnění používá chemoterapie, která likviduje rychle se množící buňky. Chemoterapie dokáže prodloužit život pacienta, v mnoha případech však vyžaduje také následnou transplantaci kostní dřeně. Novou nadějí pro nemocné se stává biologická léčba, která byla loni registrována i v České republice.

(Visited 32 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.