Město Příbram otevřelo nový Komunitní dům pro seniory

ilustrační foto: Jari / MorgueFile

Jednadvacet jednotlivců a dva partnerské páry si při slavnostním otevření příbramského Komunitního domu seniorů (tzv. KoDuS) ve středu 12. dubna 2017 převzali symbolické klíče ke svým novým domovům. V domě je dvacet tři bytů, do kterých se seniorští nájemníci začnou stěhovat po podpisu smlouvy od 1. května.

Slavnostního otevření KoDuSu se kromě vedení města Příbrami v čele se starostou Jindřichem Vařekou zúčastnil i vicepremiér vlády ČR Andrej Babiš, ředitel odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jiří Klíma, radní pro oblast sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje Jaroslava Němcová a další vzácní hosté.

Symbolické klíče si nájemníci převzali z rukou dětí z nedaleké Mateřské školy Jana Drdy. Komunitní dům seniorů byl v tento slavnostní den otevřen nejen pro nové obyvatele domu, ale i pro širokou veřejnost, která si mohla od 12 do 14 hodin nové prostory prohlédnout.

„Jsem velice ráda, že se nám podařilo tento nový a netradiční typ bydlení zrealizovat. Myslím si, že je velmi důležité, aby naši senioři, pokud to alespoň trochu lze, trávili svůj život aktivně, společensky a především, aby nezůstávali osamoceni. A to jim tento typ bydlení umožňuje,“ uvedla místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s důrazem na to, že vzájemná sousedská výpomoc, milé slovo, posezení s přáteli, popovídání u společné kávy je obzvláště v dnešní době velice důležité. „Přeji novým nájemníkům jen úsměvy ve tvářích a klidné bydlení,“ doplnila.

Co je a co není KoDuS?

Komunitní dům seniorů není Domovem seniorů v tom smyslu, jak je obecně známo. KoDuS je jakýmsi mezičlánkem mezi samostatným bydlením a domovem s pečovatelskou službou. Podpora tohoto typu bydlení dotovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR totiž není cílena pouze na běžné seniory, tedy osoby starší 65 let, ale je určena pro seniory už od 60 let, u kterých je pravděpodobnost jejich aktivity ještě vysoká. „Lidé v tomto věku jsou stále soběstační, a proto zachování a prodloužení jejich samostatnosti a zejména nezávislosti je velice důležité,“ zdůraznila Alena Ženíšková.

Zájem o tento typ bydlení

Původně očekávaný zájem nepřevýšil možnou nabídku bytů, proto bylo možné uspokojit současnou poptávku téměř všech žadatelů, kteří splnili stanovené podmínky. Sociální odbor Městského úřadu Příbram přijímá žádosti i nadále, do pořadníku.

Jak KoDuS vypadá dispozičně?

V prvním a druhém nadzemním podlaží jsou umístěny bytové jednotky tvořené pokojem s kuchyňským koutem, předsíní, hygienickým zařízením a komorou. Vnitřní dispozice objektu je koncipována s ohledem na sníženou schopnost mobility jeho obyvatel. V budově je proto také osobní výtah a rovněž prostory pro umístění invalidních vozíků s úpravou pro dobíjení jejich elektrických baterií. V prvním nadzemním podlaží se nachází společenská místnost s příručním skladem umožňující seniorům společná posezení a to jak se spolubydlícími, tak s jejich rodinami. V bezprostřední blízkosti domu je pobytová zahrada s městským mobiliářem a hřištěm na pétanque. Poloha budovy je výhodná z hlediska docházkových vzdáleností do obchodů, nemocnice či zastávky MHD.

Kdo může bydlet v KoDuSu

Nájemcem bytu v KoDuSu se může stát občan ve věku 60 let a více, který má v Příbrami hlášeno trvalé bydliště v souhrnu déle než 20 let. Jeho měsíční příjem za posledních 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nesmí převýšit jednonásobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR). V případě dvoučlenné domácnosti nesmí být v součtu obou příjmů vyšší než 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy. Žadatel nesmí mít dluhy vůči městu. A podmínkou je také, aby v posledních třech letech nebydlel v bytu ve vlastnictví města nebo jiného vlastníka, ze kterého by dostal výpověď z důvodu neplacení nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy. Konečně posledním kritériem je, aby nový nájemce ani další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet, neměli ke dni podpisu smlouvy ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt nebo družstevní podíl. Nájemní smlouva se uzavírá na dva roky. Pokud nájemce splní všechny podmínky pro podporované bydlení, tak bude automaticky obnovována v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

Fakta o KoDuSu:

Počet bytů: 23, maximálně 46 osob
Dispozice: 1+kk o podlahové ploše 41–45 m2
Náklady na vybudování: 19,8 milionu Kč
Financování: dotace 12,6 milionu Kč z MMR ČR, 7,2 milionu Kč z městského rozpočtu
Výstavba: červen 2016–březen 2017, zhotovitel: Staler spol. s r.o.
Vlastník: Město Příbram
Nájem: 57,20 Kč/m2

Parlamentní Listy

(Visited 6 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.