Léčím se s rakovinou a mám spoustu dalších onemocnění. Mám nárok na průkaz ZTP a slevu na léky?

Dotaz:
Jsem invalida 3. stupně. Léčím se podruhé s rakovinou.. Mám implantovaný port, každé tři týdny jezdím na chemoterapii, každé tři měsíce podstupují různá kontrolní vyšetření a k tomu mám i jiná onemocnění jako astma, epilepsii, refluxní chorobu jícnu, deprese, hypertenze aj… Beru kila prášků a můj invalidní důchod činí 3527 Kč. Proto se chci zeptat na průkazku ZTP, protože by pro mě bylo zásadní nemít takové šílené doplatky na léky aj věci.

Odpověď:

O tom, zda máte nárok na průkaz ZTP, rozhodne Lékařská posudková služba ČSSZ a to na základě zdravotní dokumentace zaslané Vaším ošetřujícím lékařem. Rozhodně lze ve Vašem případě doporučit, abyste si o průkaz zažádala na své pobočce Úřadu práce.

Pro úplnost přikládám zdravotní kritéria, na základě kterých rozhoduje LPS ČSSZ o nároku na průkaz ZTP:

2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace (průkaz ZTP) lze považovat tyto zdravotní stavy:
a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
f) těžké omezení funkce dvou končetin,
g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

Co se týče slev na doplatky na léky, tak v současné době není zákon, který by automaticky nařizoval lékárnám snížit doplatky na léky držitelům průkazu OZP, avšak jsou prodejci, kteří tuto skupinu lidí zvýhodňují. Patří mezi ně například síť lékáren Dr. Max. Informace naleznete zde: https://kartavyhod.drmax.cz/benefity/detail/1

Jiří Marek
invArena

(Visited 10 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.