Mám možnost si požádat o částečný ID. Musí o jeho přiznání vědět zaměstnavatel?

Dotaz:
Jsem pracující na plný úvazek. Mám možnost si požádat o částečný invalidní důchod. Musí o částečné invaliditě vědět zaměstnavatel? Co všechno musím při žádosti předložit? Žádost se podává na sociální odbor v krajském městě, kam obec patří? Jsem totiž z Pardubického kraje, ale do práce dojíždím do Hradce Králové. Má vliv pobírání částečného ID na výpočet starobního důchodu, nebo obecně na „něco“?

Odpověď:

Váš zaměstnavatel by měl vědět o tom, že Vám byl přiznán některý ze tří stupňů invalidního důchodu. Měl by Vás totiž zaslat k závodnímu lékaři, který určí, zda ze zdravotních důvodů můžete i nadále vykonávat svou pracovní činnost. Může případně navrhnout jen nějaká určitá omezení. V případě prvního nebo druhého stupně invalidity se ale nedá předpokládat, že by taková omezení měla být nějak významná.

Zažádat o ID si můžete na Okresní správě sociálního zabezpečení, pod kterou spadá Vaše bydliště.

S sebou si vezměte občanský průkaz, doklady o studiu, i neukončeném, doklady prokazující délku zaměstnání, případně doklad o tom, že jste byla zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP.

Většinu těchto informací by sice měli na ČSSZ mít, ale pokud si je přinesete s sebou, můžete tak značně urychlit celý proces.

Vaše žádost bude následně předána Lékařské posudkové službě ČSSZ, která rozhodne na základě zdravotní dokumentace zaslané Vaším ošetřujícím lékařem, ke kterému je potřeba se dostavit, k tomu budete vyzvána dopisem od ČSSZ.

Z pravidla celé řízení o nároku na invalidní důchod trvá 3 až 4 měsíce.

Pokud Vám bude přiznán invalidní důchod a nedojde v následujících letech ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu, budete jej pobírat až do doby, kdy Vám vznikne nárok na starobní důchod a nebo do věku 65 let, kdy se automaticky invalidní důchod převádí na starobní. Pokud máte nárok na odchod do starobního důchodu dříve než ve věku 65 let, bude Vám starobní důchod vypočítán nově a vzhledem k tomu, že pracujete, je velice pravděpodobné, že bude vyšší než invalidní.

Pokud budete čekat až do věku 65 let, kdy se invalidní důchod převede automaticky na starobní, je dobré si zažádat o přepočet výše důchodu, protože ČSSZ to automaticky nedělá a vzhledem k tomu, že Váš starobní důchod bude pravděpodobně vyšší, tak byste přicházela o peníze. Pokud by se snad stalo, že Vám bude vypočítán nižší starobní důchod, bude Vám vyplácen starobní důchod ve výši toho invalidního.

Jiří Marek
invArena

(Visited 2 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.