Započítává se příspěvek na péči do příjmů, které se posuzují u žádosti o příspěvek na auto?

Dotaz:
Mám dotaz ohledně sociálního šetření a posuzování příjmů osoby ZTP/P při žádosti o osobní automobil. Jsem ZTP/P, invalidní důchod III. stupně (9700kč), pobírám příspěvek na péči III. stupně (8.800Kč), příspěvek na mobilitu (400kč) a příspěvek na bydlení cca 1000kč/měsíčně. Jiné příjmy nemám. Žiji sám ve svém družstevním bytě (3+1). Při sociálním šetření mi bylo sděleno, že vzhledem k mým vysokým příjmům přesněji příspěvku na péči, který se započítává do příjmů u této žádosti, mi příspěvek na auto bude krácen cca na 60tis. Kč.
Lze započítávat příspěvek na péči do příjmů? A kde nebo podle čeho se stanovuje výše příspěvku na osobní automobil? Nebo je jeho výše přímo závislá na libovůli pracovníka ÚP? Posudkový lékař žádost doporučil.

Odpověď:

U posuzování příjmů osoby žádající si o příspěvek na pořízení motorového vozidla se posuzují všechny příjmy, mezi které samozřejmě patří i příspěvek na péči.

Vzhledem k tomu, že žijete sám, jsou Vaše příjmy skutečně poměrně vysoké a tak je zmiňovaná výše příspěvku na auto velice reálná.

O výši příspěvku rozhoduje Úřad práce také podle toho, jak často budete automobil využívat apod. Pokud například každý den dojíždíte do zaměstnání, měla by být výše příspěvku vyšší. Svou roli hraje také Váš zdravotní stav.

Jiří Marek
invArena

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.