Táta je po amputaci nohy na vozíku. Má nárok na příspěvek na auto?

Dotaz:
Chci se zeptat. Táta je na vozíčku po amputaci nohy. Má nárok na auto? Na jakou částku má nárok a jak dlouho trvá schválení?

Odpověď:

O tom, zda má Váš táta nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla rozhodne Lékařská posudková služba ČSSZ a to na základě zdravotní dokumentace zaslané jeho ošetřujícím lékařem.

O příspěvek si může zažádat na své pobočce Úřadu práce.

Výše příspěvku bude stanovena především na základě sociálního šetření, které v místě bydliště provádí pracovník ÚP. Součástí sociálního šetření je také posouzení majetkové situace Vašeho otce a osob s ním žijících. Na výši příspěvku má také vliv četnost využívání automobilu.

Maximální výše příspěvku je 200 000 Kč.

Z pravidla trvá celý proces posuzování nároku na příspěvek 3 až 4 měsíce.

Pro úplnost uvádím, kdo má v současné době nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla:

„Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.“

Jiří Marek
invArena

(Visited 15 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.