Cílem je přiblížit se co nejvíce domácí péči

Nejmladším oddělením je v českolipské nemocnici Oddělení sociálních lůžek. Klientům slouží přibližně 1,5 roku. „Nabízíme našim klientům nejen odbornou péči, ale také lidské pochopení a rozptýlení v každodenní rutině,“ říká vrchní setra tohoto oddělení Lenka Caklová, kterou Deník vyzpovídal.

Česká Lípa – V rozhovoru prozradila mimo jiné to, pro koho jsou služby určeny a jakou roli hraje v její práci canisterapie.

– Pro koho jsou sociální služby určeny?

Oddělení sociálních lůžek je určeno zejména pro osoby, které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Dále jsou naše služby určeny pro ty, jejichž věk, snížená soběstačnost a zdravotní stav jim neumožňuje vést samostatný a bezpečný život.

– Pro kolik klientů poskytuje oddělení služby?

Na tomto oddělení se staráme celkem o 18 lidí, seniorů. Kapacitu máme od otevření oddělení prakticky naplněnou na 100 procent.

– Co vše svým klientům nabízíte?

Ta škála je opravdu široká. Nabízíme pomoc při osobní hygieně, podporu a pomoc při zvládnutí všedních úkonů o vlastní osobu, pečujeme o jejich zdravotní stav, poskytujeme celodenní ubytování, stravování, zprostředkováváme kontakt s jejich blízkými a samozřejmě nabízíme různé terapie a aktivizační činnosti.

– Můžete nám některé popsat?

V tomto věku je samozřejmě nezbytná rehabilitace, dále ergoterapie, tréning paměti, nabízíme také muzikoterapii, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, řadu společensko-kulturních akcí v rámci projektu „Děti seniorům, senioři dětem“ nebo společná posezení s ostatními klienty.

– V poslední době se hodně mluví také o canisterapii, co tato terapie obnáší a jak často u vás probíhá?

Podstatou canisterapie je zajištění léčebného kontaktu, který je navazován mezi psem a člověkem. Pes je totiž i jen svou pouhou přítomností schopen u člověka navodit dobrou náladu. Pes má navíc v průměru až o 2 % vyšší tělesnou teplotu než člověk a tato skutečnost významně pomáhá u klientů při cíleném polohování, kdy dochází k prohřátí postižených částí těla a u klientů může následně dojít ke zlepšení pohyblivosti. Probíhá pak u nás vždy dvakrát do měsíce.

– Co vy osobně vnímáte jako hlavní cíl vaší práce na tomto oddělení?

Posláním celého našeho týmu je poskytovat našim klientům takové služby, abychom co nejvíce přiblížili domácí péči.

Liberecký deník
http://www.liberecky.denik.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.