Chybí mi odpracovat ještě 6 let, abych mohla získat starobní důchod. Mohu si nechat ten invalidní?

Dotaz:
Od 18 let jsem pobírala PID. Později mně byl odejmut a pobírám ČID. Na ÚP mně bylo sděleno, že mi chybí ještě odpracovat 6 let jinak nebudu v důchodovém věku mít nárok na důchod. Od mládí jsem nemocná a zdravotní stav mně v současné době neumožňuje pracovat. Moje lékařka mně sdělila, že to tak není, že si mohu ponechat stále ID. Je to prosím tedy možné?

Odpověď:

Pravdu měli jak na úřadě, tak zároveň i Vaše lékařka.

Pokud si nebudete žádat o starobní důchod, budete dále pobírat invalidní důchod a to ve stejné výši.

Pokud byste si ale chtěla zažádat o starobní důchod a o jeho přepočet z invalidního na starobní, nebyl by Vám starobní důchod přiznán, protože Vám právě chybí odpracovat ještě 6 let.

Dalším úskalím může být, že pokud by Vám byl ID z nějakého důvodu odebrán, zůstanete v seniorském věku bez důchodu. Lze tedy doporučit, abyste si našla alespoň nějaké zaměstnání, které budete schopna vykonávat a pro jistotu si těch zbývajících 6 let pojištění odpracujete.

Jiří Marek
invArena

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.