Žiji s dědou, který má ztíženou pohyblivost. Mám nárok na příspěvek na auto?

Dotaz:
Chtěla bych se zeptat. Žiji ve společné domácnosti s dědou (r. 1931), vzhledem ke zdravotním problémům má ztíženou pohyblivost. Mám nárok na nějaký příspěvek na automobil?


Odpověď:
Příspěvek na pořízení motorového vozidla se přiznává vždy jen postižené osobě. O příspěvek si tedy musí zažádat Váš děda, ale samozřejmě tak může učinit ve Vašem zastoupení. Případný automobil pak také musí být napsaný na Vašeho dědu. O příspěvek se žádá na Vaší pobočce Úřadu práce.

Nejsem Vám schopen sdělit, zda má Váš děda nárok na příspěvek. Rozhodne o tom Lékařská posudková služba ČSSZ a to na základě zdravotní dokumentace zaslané jeho ošetřujícím lékařem.

Pro úplnost uvádím, kdo má v současné době nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla:
„Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.“

Jiří Marek
invArena

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.