Postižení chtějí místo posudkového lékaře vyjádření terapeuta

foto: Flickr.com

Národní rada zdravotně postižených (NRZP) navrhuje, aby nárok na sociální dávky místo posudkových lékařů schvaloval praktický lékař, pracovní terapeut nebo sociální pracovník. Svůj návrh předloží vládě, unesla se dnes NRZP na republikovém shromáždění v Praze. Chce tím řešit současnou situaci, kdy posouzení nároku trvá několik měsíců. Nedostatek posudkových lékařů potvrzují i pojišťovny.

„Lékařská posudková služba není schopna dodržet správní lhůty při posuzování nároků na průkazy ZTP a ZTP/P, nároků na příspěvek na péči a nároků na dávky pro osoby se zdravotním postižením,“ sdělila rada ČTK v tiskové zprávě. Návrh ale vyžaduje rozsáhlou změnu legislativy. Rada také žádá, aby posudky byly v kompetenci úřadů práce, které by zaměstnávaly ergoterapeuty.

Lékařskou posudkovou službu v současné době zřizuje Česká správa sociálního zabezpečení. Posuzuje zdravotní stav a práceschopnost, stupeň invalidity či neschopnost pracovat kvůli zdravotnímu stavu dítěte, o které je třeba se starat. Přiznává také průkazy lidem se zdravotním postižením, příspěvky na kompenzační pomůcky a příspěvky na péči. Lhůta na vydání posudku je 45 dnů, v závažných důvodech prodloužená o 30 dní. Podle NRZP ale není posudková služba schopna žádosti včas vyřizovat.

„Přenesení těžiště posuzování z ČSSZ na úřady práce by současně velmi výrazně zkrátilo dobu řízení při rozhodování o žádostech oprávněných osob, neboť by odpadlo zdlouhavé čekání na posudek lékaře ČSSZ,“ uvedla rada v dnes schváleném materiálu.

Na nedostatek posudkových lékařů a jejich vysoký průměrný věk upozorňovaly i zdravotní pojišťovny. Podle návrhu NRZP by jejich funkce nezanikla, dále by pracovali v oblasti důchodového nebo nemocenského pojištění.

Nutnost změn si podle rady uvědomuje i posudková služba. Podle rady panuje shoda na tom, že žádosti o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcky a žádosti o průkazy pro zdravotně postižené nemusí posuzovat služba, ale stačí stanovisko odborného nebo praktického lékaře, přičemž důležité slovo při posuzování by měli mít také sociální pracovníci a ergoterapeuti, tedy terapeuti zabývající se zachováním práceschopnosti. Posílení jejich kompetencí by měl podle NRZP provázet také nárůst počtu míst pro studenty oboru na lékařských fakultách.

Novela zákona o specifických zdravotních službách, kterou v červenci podepsal prezident, by měla vydávání posudků částečně zjednodušit. Zavede možnost vzdání se práva na přezkoumání posudku. Předloha bude účinná od letošního listopadu.

Pro zavedení navrhovaného systému by bylo nutné několik legislativních změn, například zákona o úřadu práce, o sociálním zabezpečení, o sociálních a zdravotních službách.