Jsem po mozkové příhodě. Mám nárok na příspěvek na péči?

photo on stock.xchng

Dotaz:
Jsem po mozkové příhodě. Mám nárok na příspěvek na péči?

Odpověď:

Velice záleží na tom, jak moc vážné zdravotní potíže po mozkové příhodě máte. Příspěvek na péči se přiděluje osobám, které potřebují v některé z deseti základních životních potřeb pomoc druhé osoby. Podle toho při kolika potřebách potřebujete pomoct, Vám může být přidělen jeden ze čtyř stupňů příspěvku na péči.

O příspěvek na péči se žádá na Vaší pobočce Úřadu práce. Po zažádání provede sociální pracovník z ÚP sociální šetření u Vás doma, aby zjistil jak moc jste závislý na jiných osobách. Následně je potřeba, aby Váš ošetřující lékař zaslal Vaší zdravotní dokumentaci Lékařské posudkové službě ČSSZ, která o nároku na příspěvek na péči rozhodne.

Deset základních životních potřeb:
Mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost.

Příspěvek na péči se přiznává ve čtyřech stupních:
– I. stupeň – lehká závislost – každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při 3 nebo 4 základních životních potřebách (příspěvek ve výši 880, Kč měsíčně)
– II. stupeň – středně těžká závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 5 nebo 6 základních životních potřebách (4.400,/měsíc)
– III. stupeň – těžká závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 7 nebo 8 základních životních potřebách (8.800,/měsíc)
– IV. stupeň – úplná závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 9 nebo 10 základních životních potřebách (13.200,/měsíc)

Jiří Marek
invArena

(Visited 9 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.