Bude stát platit zdravotní pojištění i za vysokoškolské studenty nad 26 let?

ilustrační foto: Flickr.com

OTÁZKA : Je pravda, že od 1. ledna 2018 stát platí pojistné na zdravotní pojištění i za vysokoškolské studenty nad 26 let?

ODPOVĚĎ:

Od 1. ledna roku 2018 se rozšiřuje okruh osob, za něž platí pojistné stát, ale jen o část vysokoškolských studentů starších 26 let. Jedná se pouze o tzv. doktorandy. Nově bude stát platit zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia.

Nesmí ovšem zároveň být osobami samostatně výdělečně činnými nebo zaměstnanci (včetně „nadlimitní“ výdělečné činnosti na DPP nebo DPČ).

Před novelizací zákona o státní sociální podpoře všichni studenti nad 26 let nespadali do zákonem definované kategorie „nezaopatřené děti“, kdy platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Doktorandi však své studium většinou do 26 let nestihli dokončit a museli si tedy platit pojistné na zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů (pokud za ně neplatil pojistné stát z jiného důvodu, nebo nebyli výdělečně činní, ať už jako OSVČ nebo zaměstnanci).

Studenti samozřejmě musí být v uvedené kategorii u své zdravotní pojišťovny přihlášeni. Povinnost oznámit zdravotní pojišťovně nárok na zařazení do této kategorie státních pojištěnců má pojištěnec sám, a to do osmi dnů. Musí doložit studium potvrzením ze školy a vyplnit tiskopis Přihláška a evidenční list pojištěnce. V tiskopisu je třeba zaškrtnout jako kategorii pojištěnce (v části 4) „Plátcem pojistného je stát“ a vyznačit písmeno D (Osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu). Oznamovací povinnost můžete splnit na kterékoli naší pobočce, nebo můžete vyplněný tiskopis spolu s dokladem o studiu zaslat poštou.

Ostatní studenti nadále nemají od 26 let nárok platbu pojistného státem. Stát za ně přestane platit pojistné, neboť za „nezaopatřené dítě“ je jinak podle zákona o státní sociální podpoře považováno dítě do ukončení povinné školní docházky a poté do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc, případně je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Za dobu studia se bude považovat také kalendářní měsíc, v němž doktorandi uvedené studium ukončili.

Mgr. Oldřich Tichý vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

(Visited 12 times, 1 visits today)

2 komentáře

  1. Dobry den pritel ma dceru ktera dovrsi v dubnu 2019 26let,ale jeste bude studovat 2roky studuje zubarstvi..Musi si pi dovrseni 26let platit sama zdr.pojistovnu ??je u ministerstva vnitra..Dekuji za Vasi odpoved …

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.