Jak přehlásit novorozence k jiné zdravotní pojišťovně?

OTÁZKA : Chtěli bychom naše dítě, které se narodí v říjnu, nechat co nejdřív přeregistrovat k VZP. Manželka si přihlášku už v létě podala a bude u VZP od 1. ledna. Jak dosáhneme toho, aby i naše dítě bylo u VZP už od ledna?

ODPOVĚĎ:

Bohužel, zákon neumožňuje přeregistraci dítěte mimo běžné termíny. I v případě první přeregistrace dítěte lze zdravotní pojišťovnu změnit výlučně k 1. dni kalendářního pololetí a musí být dodržen termín podání přihlášky – tedy podání v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, a zároveň nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. U dítěte, které se narodí v říjnu, je tedy nejbližší možný termín pro podání přihlášky k jiné pojišťovně od 1. 1. do 31. 3. příštího roku a ke změně pojišťovny pak dojde k 1. 7.

Novorozené dítě se „ze zákona“ stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna jeho matka v den porodu. Připomínáme, že dítě je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen přihlásit k příslušné zdravotní pojišťovně do 8 dnů po narození. Jen není-li matka pojištěna v ČR podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, oznámí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník dítěte jeho narození té zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození.

Změnu zdravotní pojišťovny dítěte mohou jeho zákonní zástupci provést, až když má dítě přidělené rodné číslo, a to ke dni stanovenému zákonem – to znamená k 1. dni kalendářního pololetí. Spolu s tím platí, že i v tomto případě je možno přihlášku k jiné pojišťovně podat jen v běžných přeregistračních termínech, tj. v období od 1. ledna do 31. března (při změně pojišťovny k 1. červenci daného kalendářního roku) a od 1. července do 30. září (při změně pojišťovny k 1. lednu roku následujícího). V období od 1. dubna do 30. června a od 1. října do 31. prosince nelze přihlášky podat. Můžete ale kdykoli použít náš webový formulář pro přeregistraci, na jehož základě vás budeme kontaktovat a včas vám už předvyplněný formulář přihlášky zašleme. Opatřený podpisem ho pak v nejbližším přeregistračním termínu doručíte pojišťovně.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.