Pomáháme všem, věřícím i ateistům

Tříkrálová sbírka je pouze malý zlomek aktivit Farní charity Neratovice, kterou vede ředitelka Miloslava Machovcová. Ta je mimo jiné držitelkou ocenění Ceny kvality v sociální péči – osobnost roku 2007.

– Už pětadvacet let poskytuje Farní charita Neratovice profesionální zdravotnické a sociální služby v domech s pečovatelskou službou, denních stacionářích a přímo v domácnostech klientů. Jací lidé a z jakých lokalit se na charitu nejčastěji obracejí? Kdo jsou vaši klienti?

Jedná se o seniory, o lidi s nejrůznějšími typy zdravotního postižení, se sníženou pohyblivostí, pomáháme také vážně nemocným. Pobočky máme v 17 obcích Středočeského kraje a v Praze, péči zajišťuje 39 registrovaných zdravotních sester s praxí u lůžka a 42 pečovatelek. Snažíme se o provázanost zdravotnické a sociální služby. Zdravotní péči poskytujeme sedm dní v týdnu 24 hodin denně přímo doma u pacienta podle indikace ošetřujícího lékaře. Jde nám přitom o to, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvávat v domácím prostředí. Klientem se může stát doslova kdokoliv. Někdy se setkáváme s trošku úsměvným dotazem, zda klient farní charity musí být věřící. Ne, ne opravdu to neprověřujeme.

– Kolika potřebným nyní pomáháte?

Měsíčně poskytujeme zdravotní péči zhruba osmi stovkám klientů, kterou zajišťují kvalifikované zdravotní sestry. Zajišťujeme i sociální péči a to jsou nákupy, úklidy, hygiena, zajištění stravy 480 až 500 klientům měsíčně.

– Osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky právě skončil. Kolik se letos vybralo?

Letos to bylo 115 324 korun, a tyto prostředky využijeme k zakoupení edukačních a terapeutických pomůcek, jako jsou například pomůcky k rozvoji paměti, myšlení a pozornosti či pomůcky k procvičení jemné motoriky pro denní stacionáře v Odoleně Vodě a Obříství a pro domy s pečovatelskou službou, kde FCH Neratovice tuto službu provozuje. Je to například Dům sv. Jakuba v Libiši, nebo DPS v Klecanech.

– Jak štědří byli dárci tříkrálové sbírky loni a jak byly vybrané prostředky použity?

Od začátku vyhlášení tříkrálové sbírky se naše Farní charita Neratovice zapojila a každý rok nám pomáhají zaměstnanci, studenti z Gymnázia Neratovice, děti ze škol v Libiši, Kostelci nad Labem a samozřejmě naši rodinní příslušníci. Šedesát procent výdělku se vrací zpět na organizaci a je použito pro těžce nemocné na nákup kompenzačních pomůcek, které nehradí pojiššovna a také na dovybavení středisek, nebo DPS v Libiši.

– Zúčastnila jste se charitní stáží v Indii, Ugandě a v Bulharsku. Jaký je standard zdravotní a sociální péče v těchto zemích?

V Ugandě byla Arcidiecézní charitou Praha postavena nemocnice, kde pomáhají čeští a slovenští lékaři a zdravotní sestry. Při naší návštěvě jsme je podpořili humanitární pomocí ve formě zdravotnického materiálu. V Indii jsme navštívili střediska adopce na dálku, kde jsem se chtěla přesvědčit o tom, zda finanční pomoc jde opravdu dětem. Peníze nedostanou rodiny, ale jdou na vzdělávání dětí – studium, pomůcky, oblečení. Tyto děti jsou velmi vděčné za takovou pomoc a jsou rády, že se mohou vzdělávat. Návštěva ve mně zanechala velkou lítost, že děti z chudých rodin nemohou studovat. Navštívili jsme i zdravotní školu a nemocnici. Vybavení mi připomínalo můj začátek po maturitě před 45 lety. Sociální péči tam vůbec nemají a zdravotní péče je na velmi nízké úrovni.

– Na konci listopadu 2017 byla Farní charita Neratovice oceněna prestižní Národní cenou kvality České republiky v programu START PLUS titulem „úspěšná organizace.“ Jaká kritéria jste pro to museli splnit?

Národní cena kvality je prestižní cena, je to zásluha všech zaměstnanců, kteří spolupracovali a podíleli se na dotazníkovém šetření, plnili veškeré podmínky, které jsou dané. Posuzovanými faktory bylo vedení organizace, strategie organizace, pracovníci, partnerství, služby a klienti, výsledky (stručný popis – přístup, hodnocení, zlepšování a důkazy plnění – veškerá dokumentace organizace). Pro naše klienty je důležitá spokojenost a kvalita péče a zodpovědnost našich pečovatelek a zdravotních sestřiček.

– Plánuje farní charita v dohledné době nějaké společenské akce pro veřejnost?

V letošním roce máme naplánovaný jedenáctý Charitní ples, který připravují všichni zaměstnanci a o tento ples je vždy velký zájem, také díky bohaté tombole od sponzorů. Další tradiční akcí je setkání klientů a přátel Farní charity Neratovice, opět jedenáctý ročník. Zde se sejdou naši klienti ze všech středisek a hosté ze spřátelených měst a obcí. Při dobrém občerstvení a kulturním pořadu si naši klienti popovídají, zatančí a odnesou si malý dárek. Na této akci se tradičně vyhlašuje sestřička a pečovatelka roku. Dalšími akcemi jsou výlety, setkání, besídky v pečovatelských domech a stacionářích.

– Co považujete za svůj největší pracovní úspěch?

Řečeno jednou větou – že FCH Neratovice je i po 26 letech stabilní organizací!

– Jaké budou vaše další cíle? Co byste chtěla ve farní charitě ještě dokázat?

Chtěla bych, aby se charita připravila do dalšího kola na ocenění Národní ceny kvality – zlaté ocenění – Exelence, ale to záleží na všech zaměstnancích. Přeji si, aby do budoucna Farní charita Neratovice měla dobré jméno, stabilní tým, dostatek finančních prostředků a hlavně abychom pomáhali klientům v jejich těžkých chvílích a mohli se s důvěrou obracet na naše zaměstnance.

Přehled vybraných částek na www.melnicky.denik.cz.

Vybralo se
Klecany 13 856 Kč
Neratovice 13 630 Kč
Tuhaň 13 239 Kč
Odolena Voda 9 784 Kč
Čelákovice 8 376 Kč
Libiš 6 866 Kč
Kostelec n. L. 6 207 Kč

BARBORA WALTEROVÁ MARKÉTA POMŠÁR ŽIDLICKÁ
Mělnický deník
http://www.melnicky.denik.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.