Školy upozorňují na mezery v inkluzi

 Téměř 100 dětí s postižením z krajských základních škol, které byly zapojeny do běžné výuky, se muselo vrátit do původních zařízení, takzvané inkluzivní vzdělávání podle zkušeností pedagogů funguje spíše u dětí s lehčími poruchami. Problém je u těžších vad, hlavně mentálních postižení a autistických poruch. Školy by však měly podle zákona být připraveny i na tyto děti.

reoportáž ČT1 – Události v regionech – Ostrava

redaktorka
Petra Košťálová má 14letého syna s poruchou učení – dyslexií. Učí se s ostatními žáky v běžné základní škole. On sám si své problémy začíná uvědomovat až teď.

Petra KOŠŤÁLOVÁ
U něho je trošičku problém, kdy už nastala puberta, on nechce ty pomůcky používat před ostatními spolužáky, má pocit jakoby podváděl, nebo že dělá něco, co by neměl.

redaktorka
Petra Koštálová zná inkluzi i z druhé strany, ve stejné škole totiž pracuje jako asistentka pedagoga u žáka s podobnými problémy jako má její syn.

Petra KOŠŤÁLOVÁ
Je to těžší určitě doma, protože v práci vydáte hodně energie, hodně času těm dětem, a doma už potom na to není síla, bych řekla. Se vlastně vybraná karta vloží a dítě si prostě podle barevných značek přiřazuje správné odpovědi.

Alice BOROVÁ, učitelka, ZŠ Šenov
My máme velkou školu, první a druhý stupeň zhruba čítá přes těch 600 dětí, a děti, které jsou zařazeny v inkluzi, celkově je zhruba těch 65 na prvním i na druhém stupni.

redaktorka
Do běžných tříd jsou s individuálním vzdělávacím plánem zařazeni hlavně žáci s lehčími poruchami, a to hlavně právě učení. Často pak také děti s tělesným handicapem.

Alice BOROVÁ, učitelka, ZŠ Šenov
K nám se nedostávají děti, které by měly už ty vyšší stupně vad, ať už tělesných nebo mentálních, tak to bych už potom třeba považovala za problém, a to už by bylo tedy na zváženou.

redaktorka
Právě děti s mentálním či jiným těžším postižením si na prostředí běžných škol zvykají nejhůře. V Moravskoslezském kraji se dokonce téměř 100 dětí muselo vrátit do škol se speciální péčí.

Rostislav GALIA, ředitel ZŠ Kapitána Vajdy, Ostrava
Vracejí se k nám potom v období 5., 6. třídy, kdy už v těch běžných základních školách to prostě pro svůj handicap nemohou zvládat, nestíhají.

redaktorka
Vedení kraje teď sbírá postřehy učitelů a odborníků.

Stanislav FOLWARZCNY, náměstek hejtmana MS kraje /ODS/
My o tom pouze v této fázi debatujeme, ale víme, že ta norma, ta právní norma se musí změnit a že celou koncepci inkluze se musí nějakým způsobem upravit podle potřeb.

redaktorka
Zatím přesně není jasné, jak by inkluzivní vzdělávání mělo dál vypadat. Školám také stále chybí peníze na asistenty pedagoga, jako je Petra Košťálová. Tady v Šenově nemohou ani nakoupit tolik speciálních pomůcek, které by začlenění žáci potřebovali. Tereza Krumpholzová, Česká televize.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
Ve studiu vítám Alenu Kostelnou, ředitelku pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě-Porubě. Dobrý večer přeju.

Alena KOSTELNÁ, ředitelka, pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Poruba
Dobrý večer.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
Řekněte, jakou roli hrají tyto poradny v inkluzi?

Alena KOSTELNÁ, ředitelka, pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Poruba
No, já bych, já bych chtěla hlavně říct, že to není jenom poradna, která má co říct k inkluzi, ale jsou to i speciálně pedagogická centra, obecně spíš by se mělo mluvit o školských poradenských zařízeních, no, a ta práce nebo ta péče je v tom, že v podstatě ze zákona, ze školského zákona máme povinnost poskytnout péči dětem, žákům, studentům, ale samozřejmě taky jejich zákonným zástupcům, případně učitelům ve škole, právě pokud škola nebo učitel ve škole zjistí, že je u žáka vlastně nějaký problém, která nemůže zvládnout sám v rámci své jaksi pedagogické práce, tak pak se vlastně odkáže rodič nebo zákonný zástupce na školské poradenské zařízení, aby se zjistilo, v čem tedy ten, ta potíž je, nebo v čem ten problém je, no, a podle toho se postupuje pak dále.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
A co potom je dále potřeba vyřídit, než může být tedy dítě začleněno do běžné třídy základní školy?

Alena KOSTELNÁ, ředitelka, pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Poruba
My v podstatě jako poradna, teď budu mluvit tedy za pedagogicko-psychologickou poradnu, my se setkáváme především tedy s těmi dětmi, které jsou v té běžné, běžné základní škole, takže pokud tady v reportáži zaznělo, že tedy speciální školy nebo krajské tedy školy, kde jsou začleněny děti s nějakým vážnějším handicapem, tak ty už se tedy obracejí právě na ta specializovaná pracoviště, speciálně pedagogická centra, no, a tam se tedy řeší jejich problém. U nás tedy, než tedy se k nám dostanou, než tedy dojde k té naší péči, tak samozřejmě předchází tomu péče školy, paní učitelky, nějaká individuální péče, pokud ta nepomáhá, pak tedy se vypíše žádost, domluví s rodičem, a už tedy běží ta cesta směrem k nám.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
Jaká vnímáte úskalí inkluze, jaké jsou vaše zkušenosti z praxe?

Alena KOSTELNÁ, ředitelka, pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Poruba
No, trošičku tam něco taky málo zaznělo, co my tedy vnímáme, a myslím si, že i školy, určitě tedy samozřejmě nárůst administrativy, to teď slyšíte určitě i vy na každém kroku, ale co my třeba vnímáme trošku jakoby i z té praxe, ještě je taková malá nebo ne úplně jasná uchopenost vyhlášky inkluzivní, byť už tam tedy funguje nějaký ten rok a půl, dejme tomu, tak pořád ještě jsou tam oblasti, které nejsou úplně přesně pro nás třeba uchopitelné a provázané potom do té praxe školní.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
Není to cíl inkluze, ale v případě, že je potřeba, jak složitý je návrat už začleněného dítěte s postižením do původního typu školy. Poprosím stručně.

Alena KOSTELNÁ, ředitelka, pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Poruba
Je to teda, je to určitě velký problém, protože samozřejmě ten přístup, který je ve speciální škole, je speciální, vede ho speciální pedagog, kdežto běžná škola už jede samozřejmě s ohledem i na ostatní žáky, čili tempo je vyšší, nároky jsou vyšší, tudíž není možné nebo většinou tedy není možné nějaké hladké začlenění.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
Paní ředitelko, děkuji za rozhovor, na shledanou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.